Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 176 | 65-75

Article title

Nierówności społeczne a konkurencyjność gospodarki

Content

Title variants

EN
Social Inequality and Competitiveness of Economy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The hypothesis of this paper is that there is a link between the degree of income inequality and the competitiveness of the economy. Results highlight that various causal mechanisms may operate in both directions. It means that sometimes equality is positively correlated with the competitiveness (i.e. with trust and development of with social capital) and in some cases inequality may be positively correlated with productivity or innovativeness. It depends (among many things) on the scale of inequality and the mentality of the given society.

Year

Volume

176

Pages

65-75

Physical description

Contributors

References

 • A. Sen: Conceptualizing and Measuring Poverty. W: Poverty and Inequality. Eds. D. B. Grusky, & S.M. Ravi Kanbur. Stanford, Stanford University Press CA 2006, s. 38. Cyt. za: A. Jayadev, S.G. Reddy: Inequalities between Groups: Theory and Empirics. "World Development" 2011, Vol. 39, No. 2, s. 159.
 • S. Golinowska, P. Broda-Wysocki: Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. IPiSS, Warszawa 2005, s. 42-46.
 • R.E. Lucas: Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 43.
 • J. Misala: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Politechnika Radomska, Radom 2007, s. 21-27.
 • The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum, Genewa 2009, s. 4.
 • H. Leibenstein: Allocative Efficiency vs X-Efficiency. "American Economic Review" 1966, nr 6, s. 392-415. Cyt. za: R.H. Frank: Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 463.
 • G.S. Fields: How Much Should We Care about Changing Income Inequality in the Course of Economic Growth? "Journal of Policy Modelling" 2007, 29, s. 577-585.
 • E. Thorbecke, Ch. Charumilind: Economic Inequality and Its Socioeconomic Impact. "World Development" 2002, Vol. 30, No. 9, s. 1481.
 • A. Leigh: Does Equality Lead to Fraternity? "Economic Letters" 2006, 93, s. 121-125.
 • J.K. Galbraith: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PTE, Warszawa 2011, s. 205.
 • R. Wilkinson, K. Pickett: The Spirit Level. Why Greater Equality Makes Societes Stronger. Bloomsburry Press, New York 2009. Cyt. za: M. Garbicz: Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 28-29.
 • A. Moskwa: Wzrost i rozwój gospodarczy. W: Ekonomia dla prawników i nie tylko. Red. M. Bednarski, J. Wilkin. Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 425-426.
 • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia, t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 305.
 • G. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 143.
 • M. Burda, Ch. Wyplosz: Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2013, s. 156-157.
 • Ł. Jurek: Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Difin, Warszawa 2012, s. 42-49.
 • G.S. Becker, G. Nashat Becker: Ekonomia życia. Helion, Gliwice 2006, s. 91.
 • W. Stankiewicz: O czym świadczy mnogość szkół ekonomicznych związanych z instytucjonalizmem? W: Studia z historii ekonomii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Prof. Aleksandry Lityńskiej. Red. M. Bochenek. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, Toruń 2011, s. 177.
 • Z. Hockuba: Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 58.
 • D. Aristei, C. Perugini: Preferences for Redistribution and Inequality in Well-being Across Europe. "Journal of Policy Modeling" 2010, 32, s. 176-195.
 • L.K. Stevans: Income Inequality and Economic Incentives: Is There an Equity-efficiency Tradeoff? "Research in Economics" 2012, 66, s. 149-160.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0d1feeb-3c62-498e-b46d-a166647a9119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.