PL EN


Journal
2017 | 4(52) | 33-48
Article title

Wytrząśnij z siebie dreszcze: komfort termiczny w strefach buforowych

Content
Title variants
EN
Shake your shakes off: thermal comfort in buffer zones
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano metodę umożliwiającą ocenę komfortu termicznego w pomieszczeniach funkcjonujących jako termiczne strefy buforowe. Zaproponowano scenariusz gry oraz prototyp pozwalający na symulowanie zmian warunków termicznych w budynku, zachodzących pod wpływem informacji wprowadzanych do modelu przez gracza. Zaprojektowany algorytm umożliwia różne działania gracza, takie jak definiowanie kształtu i wielkości budynku, ustawianie jednego bądź wielu graczy, dla których budynek musiałby być zoptymalizowany pod kątem różnych potrzeb, a także określanie aktywności fizycznej wpływającej na metabolizm mieszkańca – tym samym na odczuwanie przez niego temperatury. Pozwala on również na prowadzenie symulacji różnych pór dnia i roku. Symulacje w programie Design Builder Energy Plus prowadzone na prototypowym modelu budynku skupiają się na zmianach czasu, przestrzeni oraz energii w teoretycznym budynku, zlokalizowanym we Wrocławiu. Ich głównym celem było określenie najlepszych ustawień dla strefy buforowej, tak aby możliwe było przebywanie w niej w najcieplejsze i najchłodniejsze dni w roku bez potrzeby dodatkowego chłodzenia czy ogrzewania tego pomieszczenia. W artykule przedstawiono proponowane ulepszenia dla strefy oraz kryteria oceny komfortu termicznego i zadowolenia użytkowników pomieszczenia.
EN
This article presents a methodology for assessing thermal comfort in building’s adjacent spaces, which may function as buffer zones. The game scenario and prototype model were proposed as the result of the research project. This prototype allows conducting simulations of the changes introduced by the player to the building’s model and consequences in the building’s thermal conditions. The created game algorithm includes the player’s actions, such as defining geometry, volume and openings in the building’s model; setting preferences (one or a multi player, members of the family) and describing the activity (metabolic rate). The algorithm also includes loops with additional changes, namely time of day and seasons, construction and insulation materials, small heat gains sources, virtual partitions, etc. Prototype analyses, conducted in Design Builder Energy Plus program, were focused on altering time, material, spatial, and energy settings in a theoretical building, located in Wrocław. The main aim of these simulations was to define best settings for the buffer zone, so that it will be possible to spend time there in the hottest week in summer and the coldest in winter. The project description also includes projected improvements and evaluation criteria for satisfying thermal comfort and happiness of the inhabitants.
Journal
Year
Issue
Pages
33-48
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Lechowska W., Badania empiryczne i symulacje komputerowe wpływu oszklonych stref buforowych na bilans energetyczny budynku, [w:] J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Architektura, t. 1, Młodzi Naukowcy, Poznań 2015, 113–119.
 • Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Energy Manual. Sustainable Architecture, Birkhäuser, Basel–Boston–Berlin 2008.
 • Laupland K.B., Fever in the critically ill medical patient, „Critical Care Medicine” 2009, Vol. 37, Iss. 7, 273–278.
 • Marx J., Rosen’s emergency medicine: concepts and clinical practice, Mosby, Elsevier, St. Louis 2006.
 • Mosby’s Medical, Nursing & Allied Health Dictionary, 4th ed., Mosby-Year Book, St. Louis 1994.
 • Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, nop.ciop.pl/m4-7/m4-7_1.htm [accessed: 14.02.2016].
 • Romanovsky A.A., Thermoregulation: some concepts have changed. Functional architecture of the thermoregulatory system, „American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology” 2007, Vol. 292, Iss. 1, 37–46.
 • ASHRAE Green Guide. The design, Construction and Operation of Sustainable Buildings, 3rd ed., American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta 2010.
 • Skrzyniowska D., Parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń do stałego przebywania ludzi, „Czasopismo Techniczne. Środowisko” 2012, R. 109, z. 4-Ś, 15–35.
 • Bauer M., Mösle P., Schwarz M., Green Building. Guidebook for Sustainable Architecture, Springer, Berlin–Heidelberg 2010.
 • Design Builder Manual, „Design Builder”, http://www.designbuildersoftware.com/docs/designbuilder/DesignBuilder_2.1_Users-Manual_Ltr.pdf [accessed: 22.06.2016].
 • Planck M., The Theory of Heat Radiation, 2nd ed., P. Blakiston’s Son & Co, 1914, ia902306.us.archive.org/14/items/theheatradiation 00 planrich/theheatradiation00planrich.pdf [accessed: 14.02.2016].
 • The Sims Wiki. Temperature, sims.wikia.com/wiki/Temperature [accessed: 14.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c0d47260-b680-4976-9c18-3c7813afff1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.