Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4/2015 O Młodej Polsce mniej znanej | 63-76

Article title

Słusznie zapomniany - "Prometeusz" Zygmunta Różyckiego

Content

Title variants

EN
Rightly forgotten – “Prometheus” by Zygmunt Różycki

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article deals with the poem ‘Prometheus’ by Zygmunt Rozycki, one of the almost entirely forgotten Young Polish poets, who enjoyed his relative popularity in the lower intellectual environment at the turn of the 19th and 20th century. The author covers one of the most significant mythological themes which is the struggle of the Titan punished by the gods. Although the theme seems to be very attractive, the final artistic effect raises many questions and doubts. In my essay I am trying to show various weaknesses and inconsistencies of this poem in order to distinguish its graphomanic and epigonic features in comparison to previous Young Polish artists’ achievements.

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Ajschylos, Prometeusz skowany, przeł. J. Kasprowicz, Kraków 2002.
 • Balcerzan E., Grafomania – projekt hasła encyklopedycznego, „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 4.
 • Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, t. 16, Warszawa 1982.
 • Biedermann H., Leksykon symboli, tłum. J. Rubinowicz, Warszawa 2003.
 • Blumenberg H., Praca nad mitem, oprac. przekł. K. Najdek, M. Herer i Z. Zwoliński, Warszawa 2009.
 • Brzozowska S., Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski, Opole 2000.
 • Dwudziestopięciolecie Kazimierza Tetmajera [oprac. bezimienne], [w:] Miałem kiedyś przyjaciół… Wspomnienia o Kazimierzu Tetmajerze, oprac. K. Jabłońska, Kraków 1972, s. 268-273.
 • [Ego], Płomienie czy kwiaty?, „Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 28, s. 562.
 • Fazan K., Szczera poza dekadenta. Kazimierz Tetmajer: między epistolografią a sztuką, Kraków 2001.
 • Galle H., Pocałunki (recenzja), „Tygodnik Ilustrowany”, 1907, nr 5, s. 104.
 • Głowiński M., Ten śmieszny Prometeusz, [w:] tegoż, Mity przebrane: Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt, Kraków 1994, s. 84-106.
 • Gombrowicz W., Dziennik 1953-1956, Kraków 2004.
 • Graves R., Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, wstęp A. Krawczuk, Warszawa 1968.
 • Grzelak W., Cyganeria z „Udziałowej” 1908-1913, Warszawa 1965.
 • Gutowski W., Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001.
 • Kozikowski E., Zygmunt Różycki, [w:] tegoż, Od Prusa do Gojawiczyńskiej, Warszawa 1969, s. 182-192.
 • Krzyżanowski J., Neoromantyzm polski 1890-1918, Wrocław 1971.
 • Kurkiewicz M., Bohaterowie antycznych mitów w poezji Młodej Polski, [w:] tegoż, Symbole, narracje, eschatologie. Studia o literaturze przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2007, s. 69-108.
 • Kurkiewicz M., Teraźniejszość samotności w wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Był czas”, [w:] tegoż, Symbole, narracje, eschatologie. Studia o literaturze przełomu XIX i XX wieku, Toruń 2007, s. 9-23.
 • Kurkiewicz M., Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski, Bydgoszcz 2013.
 • Lachman M., Moda na pisanie czy moda na grafomanię? Kult(ur)owe reorientacje, [w:] Mody w kulturze i literaturze popularnej, red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Kraków 2001, s. 95-137.
 • Legeżyńska A., Mizerkiewicz T., Grafomańskie pod-teksty, „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 3.
 • Leśmian B., Zygmunt Różycki „Wybór poezji”, „Literatura i Sztuka” 1911, nr 18, [cyt. za:] B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2011, s. 327-331.
 • Leśmian B., Zygmunt Różycki „Sen o szczęściu”, „Literatura i Sztuka”, 1912, nr 21, [cyt. za:] B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2011, s. 373-374.
 • Leśmian B., Zygmunt Różycki, „Zielone oczy”, „Literatura i Sztuka” 1913, nr 3, [cyt. za:] B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2011, s. 375-377.
 • Na śpiewną nutę [b.a.], „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 10, s. 194.
 • Ostroróg J., Nowe książki. Zygmunt Różycki: Tęsknota, „Tygodnik Ilustrowany” 1902, nr 35, s. 700.
 • Przesmycki Z., Prometeusz, [w:] tegoż, Z czary młodości. Liryczny pamiętnik duszy (1881-1891), Wiedeń 1893, s. 126-133.
 • Rossa A., Impresjonistyczny świat wyobraźni. Poetycka i malarska kreacja pejzażu. Studium wybranych motywów, Kraków 2003.
 • Różycki Z., Prometeusz, [w:] tegoż, Szkarłatna wizja. Poezje. Seria 6, Warszawa 1911.
 • Różycki Z., Wybór poezji, przedm. K. Przerwa-Tetmajer, Warszawa 1911.
 • Siemaszko P., Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku, Bydgoszcz 2007.
 • Sinko T., Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Lwów 1933.
 • Skrendo A., O dziele grafomańskim, „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 11-15.
 • Stabryła S., Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975, Kraków 1983.
 • Szewczyk K., Czym jest grafomania?, „Polonistyka” 2004, nr 8, s. 16-20.
 • Śnieżko D., Fenomen grafomanii czyli na Hermenegildę Kociubińską paszkwil trzeci, „Pogranicza” 1997, nr 1, s. 54-62.
 • Przerwa-Tetmajer K., Prometeusz, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 157-158.
 • Wyka K., Młoda Polska, t. 1, Kraków 1987.
 • Zielone oczy (recenzja) [b.a.], „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 35, s. 694.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0d4e062-be13-4486-86b0-dba5d2de36ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.