Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 83-97

Article title

Bezpieczeństwo Niemiec w kontekście konfl iktu na wschodzie Ukrainy

Content

Title variants

EN
The security of Germany in the context of the conflict in Eastern Ukraine

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konflikt na wschodzie Ukrainy spowodował największe „schłodzenie” w stosunkach niemiecko- rosyjskich od chwili zjednoczenia Niemiec w roku 1990. Wzmocnił on poczucie zagrożenia znacznej części społeczeństwa niemieckiego i wpłynął na przewartościowanie dotychczasowej polityki Niemiec wobec Rosji, na zdecydowanie bardziej krytyczną wobec władz tego państwa. Spowodował modyfikację polityki bezpieczeństwa Niemiec, w tym wzrost akceptacji władz RFN dla zaangażowania żołnierzy Bundeswehry na wschodniej flance NATO. Wydaje się, że mimo tych nowych akcentów, w najbliższych latach główne założenia dotychczasowej niemieckiej Ostpolitik, w tym Russladpolitik, zostaną utrzymane.
EN
The conflict in Eastern Ukraine has caused the most serious “cooling of relations” between Germany and Russia since the unification of Germany in 1990. The conflict has reinforced the sense of threat experienced by a significant part of the German society and triggered a re-evaluation of the previous policy towards Russia, changing it into a more critical one. The conflict in Easter Ukraine has modified German security policy and increased the German government’s support for a stronger engagement of Bundeswehr on the NATO’s Eastern flank. Nonetheless, it seems that despite these new developments, the main premises of the German Ostpolitik, including Russlandpolitik, will be upheld in the upcoming years.

Year

Issue

1

Pages

83-97

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0d783ad-408c-402f-9c54-04f24d8945b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.