Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 139-150

Article title

Economical aspects of IT-market in several Central and Eastern European countries

Authors

Content

Title variants

Aspekty ekonomiczne rynku IT w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Taking into account the positive economic trends in the development of the IT-industry, the main objective of the study is to analyze the state of this industry in the Central and Eastern European countries, to identify the leaders among the analyzed countries based on determining the economic indicators which characterize the saturation level of IT-enterprises and the saturation level of the IT-employees in comparison with the working-age population as well as to examine the structure of export and import of IT-services in Poland and Ukraine.
PL
Uwzględniając pozytywne tendencje gospodarcze branży IT, głównym celem badania jest analiza stanu tej branży w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, identyfikacja liderów wśród analizowanych krajów na podstawie określonych wskaźników ekonomicznych, które charakteryzują poziom nasycenia terytorium IT-przedsiębiorstwami oraz poziom nasycenia pracowników branży IT w porównaniu z ludnością w wieku produkcyjnym; ustalenie struktury eksportu i importu usług telekomunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych w Polsce i na Ukrainie.

Contributors

 • Jan Długosz University in Częstochowa

References

 • Bartoszewska B., Czarnecki R., Rynek ICT w Polsce a rozwój społeczeństwa informacyjnego, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, 57, pp. 95–102.
 • Dachin A., IT clusters in the European Union and the location significance, “Romanian Journal of Regional Science” 2015, 9(1), pp. 54–63.
 • Entrepreneurship in Poland. Ministry of Economic Development, Warsaw 2017, p. 52.
 • Frolov S., Hovorun A., Ostapenko M., Prospects for the innovative development of information technology in Ukraine during economic crisis, “Innovative Marketing” 2017, 13(1), pp. 55–60; http://dx.doi.org/10.21511/im.13(1).2017.05.
 • Jadczak A., Najwięksi dostawcy IT w roku 2016 w poszczególnych sektorach i kategoriach. http://itwiz.pl/najwieksi-dostawcy-roku-2016-poszczegolnych-sektorach-kategoriach [access 22.06.2017].
 • Marešová P., Kacetl J. Innovations in ICT in the Czech Republic with focus on a chosen region, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, 109, pp. 679–683; https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.528.
 • Marketplace IT-services. Investment Company UNITER, Minsk 2015, p. 1; http://investinbelarus.by/docs/IT.pdf [accessed 31.05.2017].
 • Międzynarodowy handel usługami w 2016 roku; http://www.nbp.pl/statystyka/dwn/mhu-2016.pdf.
 • Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2017, p. 27.
 • Podluzhna N., Spreading degree assessment of information and communication technologies in Ukraine and its regions, “Nowadays and Future Jobs” 2017, 1(1), pp. 29–36; http://dx.doi.org/10.21511/nfj.1.2017.04.
 • Ponomarenko T., Khudolei V., Prokopenko O., Klisinski J., Competitiveness of the information economy industry in Ukraine, “Problems and Perspectives in Management” 2018, 16(1), pp. 85–95; http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.08.
 • Půžová K., Marešová P., Czech Republic's competitiveness in ICT market, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, 109, pp. 880–885; https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.558.
 • Rynek usług IT w Polsce. ABSL, Warszawa 2014, p. 4.
 • Siderska J., System analysis of the IT market in Poland, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, 82, pp. 201–211.
 • Szozda N., Instrumenty marketingu wewnętrznego w firmach usługowych branży IT, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2011, nr 1(7), pp. 173–185.
 • Voynarenko M.P., Dzhuliy V.M., Yemchuk L.V., Development of information systems and modeling of their implementation in the business, “Problems and Perspectives in Management” 2016, 14(3), pp. 102–107; http://dx.doi.org/10.21511/ppm.14(3).2016.10.
 • Wildowicz-Giegiel A., Rentowność a zdolność konkurencyjna sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Polsce, “Zarządzanie i Finanse” 2013, 2(2), pp. 531–542.
 • Zadora P., Problematyka zarządzania IT w warunkach przetwarzania rozproszonego, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, 104, pp. 461–469.
 • http://business-review.eu/news/number-of-enterprises-in-romaniaup-by-1-pct-in-2015-124858 [accessed 21.11.2016].
 • http://computerworld.bg/inenglish/top100 [accessed 22.04.2016].
 • http://hlidacipes.org/pocet-firem-v-cr [accessed 04.02.2015].
 • http://investinbelarus.by/docs/IT.pdf [accessed 01.03.2015].
 • http://itonews.eu/report-ukraine-powerhouse [accessed 14.03.2016].
 • http://www.cnews.cz/clanky/10-nejznamejsich-ceskych-it-znacekktere-dobyly-svet [accessed 31.05.2015].
 • http://www.czechict.cz/ict-v-cr.htm [accessed 14.01.2016].
 • http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/zd/dseip/dseip2007u.htm [accessed 19.09.2018].
 • https://dou.ua/lenta/news/outsourcing-top-100-2016 [accessed 17.02.2016].
 • https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2014.htm [accessed 15.08.2016].
 • https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2015.htm [accessed 15.08.2016].
 • https://www.doingbusiness.by/v-2015-godu-oficialnaya-statistikafiksiruet-sokrashenie-chisla-deistvuyushih-organizacii [accessed 10.06.2015].
 • https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-epochti-na-dynoto-v-es-po-broi-it-specialisti-227059 [accessed 26.10.2016].
 • https://www.novinky.cz/internet-a-pc/429260-v-cesku-je-pres-150-tisic-it-specialistu-je-to-ale-stale-malo.html?source=FBS [accessed 14.02.2017].
 • https://www.revistabiz.ro/top-20-companii-din-it-pentru-care-sa-lucrezi-2015 [accessed 02.12.2015].
 • https://www.statista.com/statistics/446911/number-enterprises-total-business-economy-bulgaria [accessed 01.06.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-2999

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0e19c0c-61d3-4144-a72e-cfbb34251b53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.