PL EN


2012 | 3 | 1 | 70-79
Article title

Uwarunkowania wykorzystania metodyki Six Sigma™ w sektorze MŚP z uwzględnieniem możliwości zastosowania aplikacji komputerowych

Content
Title variants
EN
Conditions for use Six Sigma™ methodology in the SME sector including the possibilities of using computer applications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie współczesnych rozwiązań informatycznych stosowanych w celu usprawnienia funkcjonowania metodyki Six Sigma ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich adaptację w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opracowanie zawiera szczegółowy opis metod i narzędzi wykorzystywanych przez zespoły zajmujące się problematyką zarzą dzania i funkcjonowaniem Six Sigmy w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono wybrane aplikacje komputerowe, wspomagające funkcjonowanie metodyki Six Sigma oraz uzasadniono zastosowanie tych aplikacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dla uzupełnienia informacji dołączono rysunki przedstawiające wygląd okien opisywanych aplikacji komputerowych.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
70-79
Physical description
Contributors
  • Dr hab. inż., prof. nadzw. PG, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
  • Mgr inż., Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
References
  • Basu R., Wright J. (2003), Quality Beyond Six Sigma, Butterworth-Heinemann, Oxford.
  • Brue G. (2006), Six Sigma for Small Business, Entrepreneur Media.
  • Gupta P. (2004), Six Sigma Business Scorecard, The McGraw-Hill Companies, NY.
  • http://www.jmp.com 07.01.2012.
  • http://www.lidersoftwares.com.br (20.03.2012).
  • http://www.statsoft.pl/sixsigma.html (17.04.2012).
  • Levine D.M. (2006), Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP, Pearson Education, New Jersey.
  • McCarty Th., Bremer M., Daniels L. , Gupta P. (2004),The Six Sigma Black Belt Handbook, The McGraw-Hill Companies, NY.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c0e2649d-4c2a-492e-8af1-0e876a8e0225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.