PL EN


2017 | 481 | 120-141
Article title

Zmiany czynnika kadrowego w algorytmie podziału dotacji dydaktycznej dla polskich uczelni

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem badań są zmiany w odwzorowaniu czynnika kadrowego algorytmu podziału dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną wyższych uczelni w Polsce. Zakres pracy obejmuje identyfikację i opis zmian wprowadzonych w latach 2015–2016. Celem pracy jest uzyskanie teoretycznych wyników obrazujących kierunki i zakres aktualizacji odwzorowania czynnika kadrowego oraz ich wstępna ocena pod kątem efektywności dalszego stosowania algorytmu do podziału dotacji. Opisano algorytm podziału dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną. Przedstawiono zmiany w formułach czynnika kadrowego oraz ich wpływ na efektywność pozyskiwania dotacji. Stwierdzono, że zachowano ogólną postać algorytmu. Odnotowano dwa rodzaje zmian: zmiany bezpośrednie w formule składnika kadrowego oraz zmiany pośrednio oddziałujące na pozostałe czynniki. Podkreślono stały wzrost znaczenia systemów sprawozdawczych (POL-on) w wiarygodnym podziale dotacji za pomocą analizowanego algorytmu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c0e2e94e-550b-486b-9ca6-48681f0e21d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.