Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 1(10) | 460-472

Article title

Transfer teorii: Dietlind Hüchtker, Alfrun Kliems (red.), Überbringen – Überformen –Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Transfer of Theory: Dietlind Hüchtker, Alfrun Kliems (eds.), Überbringen – Überformen – Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

460-472

Physical description

Contributors

References

  • Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, http://www.cbdp.polon.uw.edu.pl/publikacje.html; dostęp: 18.09.2016.
  • Fleck L. 2007. Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo IFiS PAN.
  • Gosk H. 2010. Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”: w kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas.
  • Hüchtker D., Kliems A., red. 2011. Überbringen – Überformen – Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert, Böhlau.
  • Jarnicki P. 2015. Bibliografia recepcji teorii Ludwika Flecka w jęz yku polskim, [w:] Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje, red. B. Płonka-Syroka, P. Jarnicki, B. Balicki, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, s. 239–255.
  • Kuhn T. 1979. The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press.
  • Łotman J. 1999. Kultura i eksploz ja, tłum. B. Żyłko, PIW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0e6310e-471a-4a6d-82a1-d1e891b19d93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.