Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 2 | 127-133

Article title

Študijný materiál pre oblasť BOZP v príprave budúcich učiteľov

Content

Title variants

EN
Occupational Health and Safety in the preparation of teachers in the preparation of teachers
PL
Bezpieczeństo i higiena pracy w przygotowaniu nauczycieli

Languages of publication

SK PL EN

Abstracts

PL
W ramach realizacji programu „Učiteľstvo praktickej prípravy” ważne miejsce zajmują przedmioty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. W niniejszym artykule prezentowane są analizy autorów związane z rozwojem kompetencji w zakresie przedmiotów: BHP, Prawodawstwo oraz Środowiskowe zagadnienia pracy, które są realizowane z wykorzystaniem e-learningu.
EN
In the framework of Bc. study programme Učiteľstvo praktickej prípravy the important place belongs to the subjects aimed at OHS. In this paper we are presented the study material for supporting of education of the Legislation OHS and Working environment subjects that are elaborated by e-learning.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

127-133

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

References

  • Koncepcia BOZP v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012 [on-line] [cit: 2010-07-26]. Dostupné na internete:
  • Očkajová A. (2010), Pracovné prostredie, Portál www.e-ducation.com
  • Očkajová A., Banski A. (2009), Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci [w:] M. Rybakowski, Edukacja – Praca – Bezpieczeństwo, Zielona Góra.
  • Očkajová A., Banski A. (2010), Technická legislatíva, Portál www.e-ducation.com
  • Pietrulewicz B. (1998), Edukacja ergonomiczna a proces rozwoju zawodowego człowieka w sytuacji zakładu pracy [w:] Problemy rozwoju zawodowego pracowników, Zielona Góra.
  • Rybakowski M. (2007), Czy bezpieczeństwo jest wartością mającą wpływ na kulturę pracy ludzkiej? [w:] Rybakowski M., Bezpieczeństwo człowieka. Konteksty i dylematy, Zielona Góra.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0e8a992-c6a9-459b-ad7f-14419ca043c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.