Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 73 | 3 (326) | 100-105

Article title

Dwie strony pomnika

Title variants

EN
Two Sides of a Monument

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie ma dwie strony – Walkę i Pochód na Zagładę. Pomnik łączy topos Pochodu i topos Konduktu, ale za miejsce praktyk społecznych wybierana jest strona „Walki”. Zastanawiam się czy ten, a także inne pomniki pomagają przepracować traumę, czy zaprzeczają stracie, kryjąc swoją „drugą stronę”. Podstawowe pytanie brzmi „czy upamiętnianie może pełnić funkcję pomieszczającą zgodną z nazwą „miejsce pamięci”, przekształcać „nie-reprezentowane” w symbol i tym samym prowadzić do integracji doświadczenia?”. Doświadczenie społeczne i osobiste pokazuje, że miejsca pamięci mogą pomagać zetknąć się z wydarzeniem traumatycznym, ale ostatecznie proces społecznego przepracowania jest sumą indywidualnych procesów integrowania doświadczenia traumatycznego.
EN
The Monument to the Ghetto Heroes in Warsaw has two sides – Struggle and the Holocaust Procession. The monument in question links the topos of Procession and Funeral Procession, but it is “Struggle” that is selected as the site of social practices. The author of the article wonders whether both this and other monuments are helpful for working through trauma or negate loss by concealing their “other side”. The fundamental question asks: “Can commemoration fulfil a function concurrent with the term ‘memory site’, change the ‘non-represented’ into a symbol and thus lead towards integration of experience?”. Social and personal experience shows that memory sites can be of help in making contact with a traumatic event, but ultimately the process of social working through is a sum of individual processes of integrating traumatic experience.

Year

Volume

73

Issue

Pages

100-105

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0e91278-04ee-4e3e-9789-379b3a766903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.