PL EN


2015 | 4(18) | 115-128
Article title

Challenges facing the marketing of scientific and research institutes

Authors
Content
Title variants
PL
Wyzwania dla marketingu instytucji naukowych i badawczych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article presents the challenges that scientific research institutions face in terms of their marketing, which have been divided into two groups of those associated with internal marke-ting and those linked to external marketing. The most significant and important determinants that constitute challenges to both internal and external marketing were described. The key aspects of each of the identified challenges were indicated, as was their impact on the imple-mentation of the marketing policy at institutions.
PL
W artykule przedstawiono wyzwania dla marketingu instytucji naukowo – badawczej, które podzielono na związane z marketingiem wewnętrznym i zewnętrznym. Scharakteryzowano najbardziej istotne i ważne determinanty stanowiące wyzwania zarówno dla marketingu we-wnętrznego jak i zewnętrznego. Wskazano na najbardziej istotne aspekty każdego z wyodręb-nionych wyzwań i ich wpływ na realizację polityki marketingowej instytucji.
Publisher
Year
Issue
Pages
115-128
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Ettenson R., Conrado E., Knowles J., Model 4P wymaga rewizji, HBR Polska, maj 2013
  • Jasiński Andrzej H., Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Studia przypadków ., 7/2015.
  • Olsztyńska A., Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Po-znaniu, Poznań, 2005.
  • Report on Interviews on the Commercialization of Innovation by Julio Rosa and Antoine Rose; Science, Innovation and Electronic Information Division, Ottawa 2007.
  • Slotorsz A., Cichoń w., Marketing instytutów naukowo – badawczych w świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno – prawnych, Marketing instytucji naukowych i badawczych , Instytut Lotnictwa, Warszawa 1/2013.
  • Tidd J.,Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolter Kluwers, Warszawa 2011.
  • Trzmielak. D.M., Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie, Wydawnic-two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
  • Wolski K., Jak skutecznie promować uczelnie i instytuty badawcze w sieci? Psychologiczne mechanizmy skuteczności e-marketingu, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 2015, Vol. 16, Issue 2.
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c0f34b3f-72c2-4828-b170-87a74b431d92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.