Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 125-146

Article title

Od biblioteki seminaryjnej do uniwersyteckiej. Historia Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Authors

Content

Title variants

EN
From the seminar library to the university library. History of the Library of the Faculty of Theology of the University of Szczecin

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu prezentację działalności Biblioteki Wydziału Teologicznego US oraz przemian, jakie nastąpiły w ciągu jej istnienia – od niewielkiej biblioteki seminaryjnej do liczącej ponad sto tysięcy woluminów biblioteki uniwersyteckiej. W tekście omówione zostały działania stanowiące podstawowe zadania bibliotek: gromadzenie księgozbioru (metody i źródła jego pozyskiwania), sposoby udostępniania oraz – częściowo – praktyki dydaktyczne ułatwiające studentom wydziału korzystanie z księgozbioru. Poruszono ponadto kwestię współpracy z innymi instytucjami (m.in. Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES), mającej nieoceniony wpływ na rozwój i funkcjonowanie placówki na wielu płaszczyznach.
EN
This article aims to present the activities of the Library of the Faculty of Theology of the University of Szczecin and the changes that occurred over its existence – from the small seminar library to a university library numbering more than one hundred thousand volumes. Moreover, there is issue of cooperation with other institutions (among others. Federation of Church Libraries FIDES) having an inestimable influence on the development and functioning of institutions on many levels.

Year

Issue

1

Pages

125-146

Physical description

Contributors

 • Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

References

 • Byassee J., Books without borders. Supplying third world seminaries, „Christian Century” 26.12.2006, s. 10–11, 3e-ce44-41f6-b176-54eb987f38cb%40sessionmgr15&vid=10&hid=119 (dostęp: 1.06.2011).
 • Dąbrowski S., przejrzał i do druku przygotował Z. Lec, Katalog starych druków dawnej Biblioteki Katedralnej w Kamieniu Pomorskim (Stan z lat 80. XX w.), w: Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zarys problematyki, red. G. Wejman, Szczecin 2005, s. 55–226.
 • Dołganiszewska E., Specyfika bibliotek teologicznych, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 3 (1995), nr 2, s. 135–138.
 • http://www.theologicalbooknetwork.org/ (dostęp: 25.02.2010).
 • http://www.wt.usz.edu.pl/o-wydziale (dostęp: 06.02.2014).
 • K.R. [Kazimierz Rulka], Informacja o księgozbiorze ks. Stanisława Librowskiego, „Studia Włocławskie” 7 (2004), s. 482–484.
 • Katalog starodruków trzebiatowskich, praca magisterska Konrada Zabuskiego [niepublikowana], http://www.archiwum.szczecin.pl/index.php?art_id=200 (dostęp 25.05.2010).
 • Kroplewski Z., 10 lat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2003–1014), w: Święty Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim, red. A. Ziejewski, G. Wejman, Szczecin 2014, s. 123–134.
 • Nowak A., Współpraca bibliotek teologicznych w Polsce, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 44 (1982), s. 53–54.
 • Rulka K., Księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego jako element warsztatu naukowego historyka, „Studia Włocławskie” 10 (2007), s. 96–117.
 • Sagan I., Waluś J., Od tradycyjnego do e-learningowego szkolenia bibliotecznego: badania ankietowe, w: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: technologia informacyjna w służbie użytkownikowi, red. S. Skórka, Kraków 2014, s. 97–125.
 • Szulc J., Gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru w bibliotekach kościelnych w Polsce, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych w Polsce” 2 (1998), s. 65–68.
 • Waluś J., Działalność fundacji Theological Book Network, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2012), nr 34, s. 115–123.
 • Waluś J., Księgozbiór Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2012), nr 34, s. 19–28.
 • Waluś J., Formy współpracy Bibliotek Kościelnych Federacji FIDES w latach 1991–2010, w: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2011, s. 121–129.
 • Waluś J., Szczecin, Paradyż, Koszalin – biblioteki teologiczne Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2 (2010), s. 181–190.
 • Wejman G., Historia (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972–2005, w: Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, red. G. Wejman, Szczecin 2005, s. 141–182.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0f41a99-6939-422f-8dda-cd7e596b43c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.