Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 9 | 3 | 215-223

Article title

Stakeholders on the Insurance Market

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this study was to identify and describe the stakeholders on the insurance market and their expectations towards insurers. Insurance companies conduct operations on the financial market by collaborating with various market actors, including the owners, managers and employees of insurance undertakings, exclusive agents, independent agents, insurance brokers, private and institutional clients, banks, reinsurers, outsourcing companies, market competitors, insurance organizations, providers of business support services, research and development organizations and members of the community. Each stakeholder group has specific expectations towards insurers.

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

215-223

Physical description

Dates

published
2014-09-19

Contributors

 • Department of Social Policy and Insurance, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

References

 • ADAMCZYK J. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa.
 • BANYAR J., REGOS G. 2012. Paradoxical price effects on insurance market. Economic Modelling, 22: 1399-1407.
 • BIELSKI M. 2002. Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa.
 • BORKOWSKI A. 2012. Wybrane zagadnienia związane z ochroną konsumentów na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2: 45-64.
 • FUCHS D. 2012. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług) dodatkowych pośrednika. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3: 53-65.
 • Guidance on social responsibility ISO 26000, http://www.lsd.lt/typojew/fileadmm/ Failai/N172- IS0-DIS-26000-E-.pdf, (access: 05.12.2013).
 • GUILLEN M., NIELSEN J.P., SCHEIKE T.H., PEREZ-MARIN A.M. 2012. Time-varying effects in the analysis of customer loyalty: A case study in insurance. Expert Systems with Applications, 39: 3551-3558.
 • HĄBEK P. 2010. Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Insurance Market Yearbook 2012, Part V. Tables V.1 - V.6, Statistical statement knf-02.^http://www.knf.gov.pl/Images/V-Sprawozdanie-stat-2012-tcm75-35811.xls (access: 12.01.2014).
 • IWKO J. 2013. Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Rozprawy Ubezpieczeniowe, 14 (1): 72-94.
 • KALINOWSKI T.B. 2010. Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • LASAK R. 2008. Strategie konkurencyjne na rynku towarzystw ubezpieczeń na życie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 20: 183-208.
 • MINTOF-CZYŻ T. 2006. Rola brokerów na współczesnym rynku ubezpieczeń. In: Szkice o ubezpieczeniach. Ed. M. Kuchlewska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • O'CONNELL F. 2009. Szybka realizacja projektów. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • ORLICKI M. 2008. Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance. Prawo Asekuracyjne, 2(55).
 • SCHUMPETER J.A., 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
 • SOKOŁOWSKA A., TOPCZEWSKI W. 2010. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności agenta ubezpieczeniowego w świetle CSR firmy ubezpieczeniowej. Współczesne Zarządzanie, 2: 150-161.
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2003 r., nr 124, poz. 1151, z późn. zm.).
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DzU z 2003 r., nr 124, poz. 1154).
 • VIRVILAITE R., DAUBARAITE U. 2011. Corporate Social Responsibility in Forming Corporate Image. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 22(5): 534-543.
 • WITKOWSKA J. 2009. Polski rynek ubezpieczeniowy. In: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Ed. E. Kucka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, p. 56-95.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0f79cac-57d7-4696-9a59-349c26de0c1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.