Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 2 | 59-73

Article title

Rynek kapitałowy jako zewnętrzny, instytucjonalny mechanizm nadzoru korporacyjnego

Authors

Content

Title variants

EN
The Capital Market as External, Institutional Mechanism of Corporate Governace

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza i ocena rynku kapitałowego jako instytucjonalnego, zewnętrznego mechanizmu nadzoru korporacyjnego w wybranych spółkach giełdowych (zarejestrowanych w Polsce) sektora budowlanego. Jednym z najistotniejszych podmiotów rynku kapitałowego w Polsce jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to tzw. rynek regulowany, a wiêc związany z wyższymi wymogami dla spółek aspirujących do notowań na tym rynku. Dwa główne wnioski, które wynikają z przeprowadzonych badań, to: 1. Rynek kapitałowy w Polsce wciąż nie stanowi mechanizmu oceniającego w sposób rzetelny aktywności i kondycji finansowej spółek. Na obecnym etapie jego rozwoju nie zapewnia on w pełni wiarygodnych kryteriów oceny działalności spółek, cowynika z jego niedojrzałości i podatności na wewnętrzne i zewnętrzne wstrząsy (sytuacja polityczna w kraju, sytuacja na zagranicznych rynkach papierów wartościowych, itp.). 2. Oceniając sektor budowlany, można mówić o dokonującym się jego podziale. Z jednej strony mamy spółki, które ciągle osiągają słabe wyniki finansowe, a z drugiej takie, które radzą sobie całkiem nieźle. To zróżnicowanie wyników spółek w tych samych branżach jest rezultatem sytuacji po kryzysie w 2009 r., który stał się filtrem i pozwolił wskazać najlepszych. Z rywalizacji zwycięsko wyszły firmy, które są dobrze i perspektywicznie zarządzane.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

59-73

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 40-227 Katowice, ul. Bogucicka 14,

References

 • Aleksandrowicz T. (2010), GPW w Europie, „Miesięcznik Kapitałowy”, nr 10.
 • Aluchna M. (2009), Corporate governance a procesy globalizacji i internacjonalizacji. Współczesne wyzwania i tendencje zmian, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 94, SGH,Warszawa.
 • Działo J. (2001), Nadzór właścicielski a efektywność działania spółek, Uniwersytet Łódzki, Łódź. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Jerzemowska M., Nogalski B. (2000), Corporate Governance In Polish Holdings. In Serach of Effective Corporate Governance, Management Studia Center, Warszawa.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Klimczak B. (2003), Globalizacja gospodarcza – napięcia między wolnością i odpowiedzialnością, w: „Annales” Etyka w życiu gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź.
 • McCarthy D.J., Puffer S.M. (2004), Corporate Governance in Russia: AFramework for Analysis, w: McCarthy D.J., Puffer S.M., Shekshnia S.V. (eds.), Corporate Governance in Russia, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 • Rudolf S. (2003), Główne problem polskiego nadzoru korporacyjnego, „Nasz Rynek Kapitałowy” nr 2 (146).
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2002), Biała księga nadzoru korporacyjnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2002), Problem pomiaru efektywności nadzoru korporacyjnego: ratingi nadzoru korporacyjnego, ich charakterystyka, dylematy i użyteczność, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1.
 • Turnbull S. (2006), Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigms, Social Science Research Network (SSRN). World Federation of Exchanges, YTD monthly statistics, 2012.
 • Zalega K. (2000), Spór o pojęcie corporate governance, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3. www.budownictwo.wnp.pl
 • www.gpw.pl
 • www.stockwatch.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0f9a26f-52a2-49c9-a051-5f5885796542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.