Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 39-48

Article title

Struktura i funkcjonowanie mediów studenckich w Polsce

Authors

Title variants

EN
The Structure and Functioning of the Student Media in Poland

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł jest pokłosiem ogólnopolskich badań przeprowadzonych wśród redaktorów naczelnych mediów studenckich w Polsce. Znajdziemy w nim dane statystyczne dotyczące wielkości redakcji studenckich, struktury zatrudnienia, formy pracy, zasięgu oddziaływania, targetu, źródeł finansowania czy rodzajów promocji.
EN
This article is the aftermath of nationwide surveys of student media editors in Poland. Can be found in the figures of the student editors, employment structure, forms of work, scope of impact, target, funding sources and types of promotion.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c0fdf9ef-2d6c-441b-a9e8-8175907109dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.