PL EN


2012 | 3 | 39-48
Article title

Struktura i funkcjonowanie mediów studenckich w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The Structure and Functioning of the Student Media in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł jest pokłosiem ogólnopolskich badań przeprowadzonych wśród redaktorów naczelnych mediów studenckich w Polsce. Znajdziemy w nim dane statystyczne dotyczące wielkości redakcji studenckich, struktury zatrudnienia, formy pracy, zasięgu oddziaływania, targetu, źródeł finansowania czy rodzajów promocji.
EN
This article is the aftermath of nationwide surveys of student media editors in Poland. Can be found in the figures of the student editors, employment structure, forms of work, scope of impact, target, funding sources and types of promotion.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c0fdf9ef-2d6c-441b-a9e8-8175907109dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.