Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | LXXIX (79) | 9-28

Article title

Argument interpretacyjny odwołujący się do woli rzeczywistego prawodawcy

Authors

Content

Title variants

EN
Interpretative argument based on the intentions of the lawgiver

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article focuses on the interpretative argument which appeals to the intentions of the participants of the legislative process in order to explain the meaning of legal texts. The author describes differences between the argument based on the intentions of the real lawgiver and the approach to legal interpretation based on the idea of the rationality of lawgiver. The main difference concerns ideal character of the presuppositons about the rationality of lawgiver contrasted with the approach concentrated on the attempt to discover actual intentions of the participants of the legislative process. The author also describes normative and conceptual arguments concerning interpretation of law based on the intentions of the real, historical lawgiver. It is argued that this approach to the legal interpretation is justified but should not be treated as one of many valid interpretative arguments which should be weighed against each other. The article contains also an example of the use of the above interpretative argument dicussed above.

Year

Volume

Pages

9-28

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Dr, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

References

 • Alexy R., Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt nad Menem 1983.
 • Bratman M., Shared Intentions, “Ethics”, 1999, nr 104.
 • Buchanan A., Political Legitmacy and Democracy, „Ethics”, nr 112, July 2002.
 • Christiano T., Justice and Disagreement at the Foundations of Political Authority, „Ethics” nr 110, October 1999.
 • Eskridge W., Frickey P., Garrett E., Legislation and Statutory Interpretation, Foundation Press, Nowy Jork 2000.
 • Koch H-J., Rüssmann H., Jurstische Begründungslehre, Monachium 1982.
 • Lang W., Morawski L., Gawrysiak T., O koncepcji ‘prawodawcy doskonałego’ Leszka Nowaka, „Państwo i Prawo” 1976, nr 1.
 • Larenz K., Methodenlehre der Rechtwissenschaft, 2 wyd., Berlin 1992.
 • Lyons D., Original Intent and Legal Interpretation, The Boston University School of Law Working Paper Series, http://www.bu.edu/law/faculty/papers.
 • Morawski L., Teoria prawodawcy racjonalnego a postmodernizm, „Państwo i Prawo” 2000, nr 1.
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.
 • Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973.
 • Raz J., Intention in Interpretation, w: George R.P. (red.), The Autonomy of Law, Oxford University Press, 1999.
 • Searle J., Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.
 • Solan L., Private Language, Public Laws: The Central Role of Legislative Intent in Statutory Interpretation, Brooklyn Law School Public Law and Legal Theory Research Paper Series-Research Paper No. 5, March 2004, http://ssrn.com/abstract=515022.
 • Stenogram 64 posiedzenia Senatu V kadencji w dniu 23 czerwca 2004 roku.
 • Stoljar N., Survey Article: Interpretation, Indeterminacy and Authority: Some Recent Controversies in the Philosophy of Law, „Journal of Political Philosophy”, 2004, nr 4.
 • Uzasadnienie uchwały SN z 17 stycznia 2000 roku, III CZP 49/00, OSNC 2001/4/53.
 • Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, cz. I, Ars boni et aequi, Poznań 2002.
 • Wronkowska S., Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego, w: Wronkowska S., Zieliński M. (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Poznań 1989.
 • Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Ossolineum 1985.
 • Wyrok SN z 15 maja 2000 r., sygn. V KKN 88/00, OSNKW 2000/7–8/63.
 • Wyrok SN z 21 października 2003 r., sygn. I KZP 33/03, OSNKW 2003/11–12/96.
 • Wyrok TK z 10 listopada 1998 r., sygn. K 39/97, OTK 1998/6/99.
 • Wyrok TK z 16 września 2003 r., sygn. K 55/02, OTK-A 2003/7/75.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa, wyd. 2, Warszawa 2002.
 • Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980,
 • Zirk - Sadowski M., Instytucjonalny i kulturowy wymiar integracji prawnej, w: Leszczyński L. (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie, Lublin 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c106f10b-e8d8-4888-b8cd-9d8f82752685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.