Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 168-184

Article title

Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych

Content

Title variants

EN
Social perception of disability in the opinion of mothers of disabled children

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem naukowym artykułu jest teoretyczne i empiryczne przedstawienie źródeł powstawania stereotypów na temat niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności: intelektualnej, słuchowej, ruchowej, autyzmu i nadpobudliwości psychoruchowej. Istotne dla zrozumienia tematu jest ujęcie historyczne percepcji osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo oraz współczesny odbiór osób z niepełnosprawnością kreowany w szeroko pojętych mediach. Problem badawczy został sformułowany w postaci następujących pytań: Czy i z jakimi stereotypami na temat niepełnosprawności spotkali się rodzice dzieci niepełnosprawnych?, Kto jest najczęściej autorem stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych? Została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Wykorzystano kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym. Analiza dotyczyła stereotypów z jakimi spotkali się Respondenci na temat osób niepełnosprawnych oraz autorów krzywdzących opinii.
EN
The objective is related to theoretical and empirical showing the reasons of stereotypes disability. Especially it concerns deafness, autism, mental disability, motor disability and attention deficit hyperactivity disorder. Very important to complete understanding of this problem is historical context of perception the disabilities by the whole community and the style of creation of disabled people nowadays in a social media. The research problem is focused on a few questions: Have the Barents of disabled children Heard about the stereotypes about disabilities and what kind of stereotype was it? What kind of people has generally stereotypical thinking about disability? The researchers were conducted with diagnostics poll metod created by the authors.

Year

Issue

1

Pages

168-184

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

References

 • Borowski G. (2012). Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady. Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, 4(5), 89-120.
 • Dunaj B. (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
 • Garbat M. (2013). Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością w epoce starożytnej. Rozprawy Społeczne, 1(7), 19-27.
 • Jackowska E. (2009). Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne. Psychiatria Polska, 43(6), 655-670.
 • Jajor J. (2012). Płeć a rozwój funkcjonalny dzieci w wieku do 2 lat. Nowiny Lekarskie, 81(4), 316-320.
 • Kolwitz M., Dąbrowski Sz. (2014). Postawy wobec niepełnosprawności fizycznej w okresie średniowiecza. Annales Academiae Medicae Stetinensis, Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 60(1), 103-108.
 • Mackie D.M., Hamilton D.L., Susskin J. i in. (1999). Społeczno-psychologiczne podstawy powstawania stereotypów. W: C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Przeł. A. Nowak i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Macrae N.N., Stangor C., Hewstone M. (red.) (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Przeł. A. Nowak i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Mądrzycki T. (1986). Deformacje w spostrzeganiu ludzi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nelson D.T. (2003). Psychologia uprzedzeń. Przeł. A. Nowak i in. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Niepełnosprawni – normalna sprawa. Zaczerpnięte 30 sierpnia 2017. Strona internetowa http://www.integracja.org/zmieniamy-swiadomosc/kampanie-spoleczne/niepelnosprawni-normalna-sprawa/
 • Nowińska G., Nowiński J. (2014). Niepełnosprawność w czasach starożytnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 1, 119-127. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zaczerpnięte 22 sierpnia 2019. Strona internetowa http://www. ore.edu.pl
 • Piątek K. (2015). Kampanie społeczne jako narzędzia zmiany postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Media i Społeczeństwo, 5, 136-149.
 • Slany K. (2014). Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2(11), 44-62.
 • Stefańska-Klar R. (2008). Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Świętek A., Kurek S., Osuch W. i in.(2014). Jak edukować dzieci romskie?. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Wolińska J. (2015). Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa aktora i obserwatora. Annales Universititas Mariae Curie- Skłodowska, 28(1), 45-66.
 • Wyczesany J. (1999). Pedagogika upośledzonych umysłowo. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c10c0013-c4ef-41ea-8a93-f474394dee8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.