Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 75-85

Article title

IMPLEMENTACJA ODLEGŁOŚCI EKONOMICZNEJ DO MODELOWANIA KAPITALIZACJI WYBRANYCH GIEŁD

Content

Title variants

EN
IMPLEMENTATION OF ECONOMIC DISTANCE INTO MODELING SELECTED STOCKS’ EXCHANGE CAPITALIZATION

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza kapitalizacji wybranych giełd z perspektywy odległości ekonomicznej między nimi. Ze względu na charakter giełd – brak ścisłego związku z geograficzną lokalizacją, zaproponowana zostanie macierz oparta na odpowiednio zdefiniowanej odległości ekonomicznej. Takie podejście umożliwi sprawdzenie jak silnie na kształtowanie się wielkości kapitalizacji na jednej giełdzie wpływa wartość tego procesu na innych giełdach, które są podobne pod względem ekonomicznym. Ponadto sprawdzone zostanie, czy między wybranymi giełdami zachodzi zjawisko σ-konwergencji wielkości kapitalizacji.
EN
The aim of the article is the analysis of capitalization of selected stocks from a perspective of economical distance. According to character of stocks – lack of connection to their spatial position, in investigated model the matrix founded on economical distance will be proposed. Thanks to that approach, it will be possible to investigate how powerful impact on stock capitalization has value of this process observed in the other stocks. Moreover, it will be investigated if among selected stocks σ-convergence phenomena of capitalization is observed.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

75-85

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Apergis N., Christou Ch., Miller S. M. (2012) Country and Industry Convergence of Equity Markets: International Evidence from Club Convergence and Clustering, Working Paper, No. 2010-33, University of Connecticut, Department of Economics.
 • Asgharian H., Hess W., Liu l. (2013) A Spatial Analysis of International Stock Market Linkages, Journal of Banking & Finance, Vol. 37, Issue 12, pp 4738–4754.
 • Dańska-Borsiak B. (2011) Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kozuń-Cieślak G. (2012) Światowy Rynek Kapitału. Wybrane Zagadnienia, Difin, Warszawa.
 • Kusideł E. (2013) Konwergencja Gospodarcza w Polsce i jej Znaczenie w Osiąganiu Celów Polityki Spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 • Levine R., Zervos S. (1998) Stock Market, Banks and Economic Growth, The American Economic Review, Vol. 88, No. 3, pp 537–558.
 • Pietrzak M. B. (2010) Wykorzystanie Odległości Ekonomicznej w Przestrzennej Analizie Stopy Bezrobocia dla Polski, Oeconomica Copernicana, Nr 1, s. 81– 98
 • Serletis A., King M. (1997) Common Stochastic Trends and Convergence of European Union Stock Markets, The Manchester School, Vol. LXV, No. 1, pp 44–57.
 • Suchecka J., Łaszkiewicz E. (2011), Spatial and Economic Distance Influence on the European Stock Market Connections Changing in Crisis 2007-2009, Folia Oeconomica, Vol. 252, s. 69–84.
 • Suchecki B. (red.) (2010) Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Suchecki B. (red.) (2012) Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Tobler W.R. (1970) A Computer Model Simulating Urban Growth in the Detroid Region, Economic Geography, Vol. 46, No. 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c10c2b1e-6371-4742-bd01-02b0ee41ddd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.