Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 531 | 201-210

Article title

Banki spółdzielcze w Polsce: stan sektora; zagrożenia i szanse rozwoju

Authors

Content

Title variants

EN
Cooperative banks in Poland: current situation; threats and development opportunities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza działania banków spółdzielczych w Polsce, identyfikacja zagrożeń dla tej działalności oraz wskazanie sposobów ich przezwyciężenia. Dążąc do jego realizacji, zarysowano podstawy działania banków spółdzielczych, dokonano oceny sposobu działania banków spółdzielczych w Polsce w obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych i wskazano na proponowane kierunki zmian. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że banki spółdzielcze muszą potraktować zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym jako impuls do dalszego ulepszania systemów zarządzania ryzykiem, ujednolicania marketingu i oferty produktowej, a także integrowania systemów informatycznych. Działania te muszą być podejmowane wspólnie przez banki spółdzielcze i banki zrzeszające. Nie da się tego osiągnąć bez ściślejszej integracji zrzeszeń banków spółdzielczych.
EN
The aim of the article is to analyse the functioning of cooperative banks in Poland, to identify the main threats related to this activity and formulation recommendations how to overcome them. In order to achieve this target, the article presents the background of the cooperative banking sector, analyses its functioning under the current macroeconomic circumstances and formulates some guidelines. According to the conducted analysis cooperative banks have to treat changes in the macroeconomic environment as an opportunity to improve risk management systems, unify marketing and product offer and integrate information systems. The necessary actions have to be taken jointly by cooperative banks and their network central institutions. This cannot be achieved without deeper integration of the cooperative banks’ associations.

References

 • Ayadi R., Llewellyn D.T., Schmidt R.H., Arbak E., De Groen W.P., 2010, Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe – Key Developments, Performance and Role of Cooperative Banks, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 • Bongini P., Di Batista M.L., Zavarrone E., 2007, The Value of Relationship Lending: Small Banks in an Era of Consolidation, Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, vol. 36, no. 3.
 • Carrasco I., 2004, The global financial environment and Spanish cooperative banking, International Advances in Economic Research, vol. 10, no. 4.
 • European Association of Co-operative Banks, 2017, Key Statistics 2016 for Co-operative Banks, http://v3.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/research/final_eacb-tias_2016_key_statistics.pdf.
 • Fiordelisi F., Mare D.S., 2014, Competition and financial stability in European cooperative banks, Journal of International Money and Finance, vol. 45.
 • Groeneveld H., 2015, Governance of European Cooperative Banks: Overview, Issues and Recommendations, TIAS School for Business and Society Working Papers, September, https://www.tias.edu/docs/default-source/Kennisartikelen/20150918-hans-groeneveld-tias-governance-of-european-cooperative-banks-nna6c464d76057601e91f6ff00001f6014.pdf?sfvrsn=0.
 • Hesse H., Čihák M., 2007, Cooperative Banks and Financial Stability, IMF Working Papers, no. 2.
 • KNF, 2018, Sektor bankowy. Dane miesięczne, http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html.
 • Krysiak I., 2006, Informacja o sektorze spółdzielczym w Polsce, Ekonomia Społeczna Teksty, nr 31.
 • Lang F., Signore S., Gvetadze S., 2016, The role of cooperative banks and smaller institutions for the financing of SMEs and small midcaps in Europe, European Investment Fund Working Papers, no. 36.
 • Skarbek M.M., 2013a, Modele funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Europie Zachodniej – DZ-Bank, https://bs.net.pl/modele-funkcjonowania-bankowosci-spoldzielczej-w-europie-zachodniej-dz-bank/.
 • Skarbek M.M., 2013b, Wybrane aspekty funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Europie Zachodniej na przykładzie Rabobank oraz Crédit Mutuel, https://bs.net.pl/wybrane-aspekty-funkcjonowania- bankowosci-spoldzielczej-w-europie-zachodniej-na-przykladzie-rabobank-oraz-credit-mutuel/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c11101b0-d3c0-4d49-ae53-9bc4de68d87e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.