Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 5 | 8-34

Article title

Zależność między konkurencją w sektorze bankowym i stabilnością finansową banków – przegląd badań teoretycznych i empirycznych

Content

Title variants

EN
Competition in the banking sector and financial stability – a review of theoretical and empirical evidence

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie, jakie mogą być wzajemne zależności między konkurencją w sektorze bankowym a stabilnością finansową banków. Rozwiązanie tego problemu zostało podjęte na podstawie analizy literatury przedmiotu, prezentującej badania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wysokie nasilenie konkurencji na rynku depozytowym prowadzi do wzrostu ryzyka bankowego. Natomiast w przypadku rynku kredytowego ta zależność jest odwrotna, tj. bardziej konkurencyjne otoczenie rynkowe przyczynia się do poprawy stabilności finansowej banków. Z ostatnich badań wynika, że zależność między konkurencją i stabilnością finansową banków może być nieliniowa, co oznacza, że nie tylko bardzo wysokie, lecz także bardzo niskie nasilenie konkurencji wiąże się z nadmiernym poziomem ryzyka w bankach i może skutkować niestabilnością finansową banków. Analiza badań empirycznych prowadzi również do wniosku, że siła związku i kierunek związku między nasileniem konkurencji i stabilnością finansową banków mogą zależeć od skali działalności banku, stopnia dokapitalizowania banku oraz od uwarunkowań makroekonomicznych
EN
The article aims to determine what the potential relationships are between competition and the financial stability of banks. To resolve this problem, theoretical and empirical evidence is assessed. The analysis leads to the conclusion that high intensity of competition results in greater risk-taking by banks in the deposit market. By contrast, in the lean market, the more competitive the market is, the more risks banks take (and the greater their instability). However, most recent research, both theoretical and empirical, suggests that the relationship between competition and financial stability is non-linear, as both high and low intensity of competition bring about financial instability. The analysis of empirical evidence indicates that the strength and direction of the relationship between competition and financial stability depends on bank size, bank capita level as well as the macroeconomic environment

Contributors

  • Dr Małgorzata Olszak, adiunkt w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c117bf0b-eb83-4337-a49b-0b121eac7efd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.