Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 6 | 103-127

Article title

EMIGRACJA POLSKA ORAZ BRYTYJSKA OPINIA PUBLICZNA WOBEC WYDARZEŃ W POLSCE POCZĄTKU LAT 80. XX WIEKU

Content

Title variants

EN
POLISH IMMIGRATION AND THE BRITISH PUBLIC EYE IN RESPONSE TO THE POLITICAL SITUATION IN POLAND IN THE EARLY 1980S

Languages of publication

Abstracts

EN
This article outlines the reaction of the Polish-British public as well as political and gov ernmental organizations in the UK to the social situation in Poland at the beginning of - 1980s. It shows the moral help along with charitable aid that had been given to the political prisoners and their families during the martial law in the communist Poland. It also briefly presents history of Polish emigration in the UK a¢er the World War II, the work of polish government in exile and its ewort to attract the attention of the western world to the political situation in Poland. e moral and material help given by the British society to Poland in the time of despair was much needed.

Year

Issue

6

Pages

103-127

Physical description

References

 • Źródła archiwalne - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS) A.11.E/1647, British „Solidarity with Poland”, 1981–1982.
 • Kol. 680, Friends of Poland.
 • Biblioteka Polska w Londynie (BP) - 5282, Polish Solidarity Campaign – Report, London.
 • „Daily Express”, 1982.
 • „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 1981–1982.
 • „Tydzień Polski”, 1982.
 • X Rocznik Polonii 1958–59, Londyn, 1959.
 • Bohdanowicz A. J., British „Solidarity with Poland” Campaign, w: Materiały
 • do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. IV: Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym 1945–1990, red. T. Piesakowski, Londyn, 1999.
 • Danel J. K., Kazimierz Sabbat wobec ruchów wolnościowych w PRL, w: W służbie
 • Polsce i emigracji, red. L. Nowak, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski, 2002.
 • Folga-Naidoo T., Działalność charytatywna londyńskiej fundacji Friends of Poland
 • 1982–2009, „Studia Polonijne”, Lublin, 2011, t. 32.
 • Hart G., For Our Freedom and Yours. A History of the Polish Solidarity Campaign of
 • Great Britain 1980–1994, London, 1995.
 • Hart G., Polish Solidarity Campaign, w: Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. IV: Akcja niepodległościowa na terenie międzynarodowym
 • 1945–1990, red. T. Piesakowski, Londyn, 1999.
 • Judycki Z. A., Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Słownik biograficzny pracowników naukowych, Londyn, 2008.
 • Raina P., Zbrożek M., Operacja Lato – 80. Preludium stanu wojennego. Dokumenty MSW 1980–1981, Pelplin, 2003.
 • Romejko A., Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Tuchów, 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1180eb0-a256-4b05-a9b7-893454122710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.