Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 49-64

Article title

Prasa galicyjskiego Rzeszowa. Zasięg, znaczenie, rola redakcji w życiu miasta

Authors

Title variants

EN
Galician Rzeszów’s Press. Image of scope, position and performed functions in city’s life in local newspapers’ publications

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł pokrótce zarysowuje rynek miejscowej prasy Rzeszowa w okresie autonomii galicyjskiej. Na tym przykładzie wskazane zostały impulsy podejmowania ruchu wydawniczego prasy w małym mieście galicyjskim. W dalszej części, na tle ogólnej charakterystyki wspomnianej prasy oraz problemów z jakimi się borykała, przedstawiona została (z perspektywy redakcyjnej) rola prasy miejscowej oraz redakcji gazet w życiu mieszkańców miasta.
EN
Article briefly outlines the local press market during the Rzeszow Galician autonomy. In the presented example there are shown the reasons of engaging in publishing press in the small town of Galicia.In the following, on the background of the characteristics of that newspaper and the problems that are faced, the role of the local press and newspapers in the lives of city residents is presented (with editorial perspective).

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c11a51cd-aa6e-4134-ad1f-a402210d89fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.