Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 25 | 3 | 115-128

Article title

Uwagi wokół Instrumentum laboris XIV Generalnego Zebrania Zwyczajnego Synodu Biskupów dotyczące procesu małżeńskiego

Title variants

EN
Comments of XIV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops on Instrumentum Laboris Concerning Matrimonial Procedures

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu została zaprezentowana opinia dotycząca możliwości skrócenia procesu małżeńskiego zgodnie z zamysłem papieża Franciszka. Autor na podstawie przemyślenia J. Habermasa i T. Shaffera wskazuje, że najważniejszą rzeczą w procesie małżeńskim jest bezpośredni kontakt sędziego ze stronami oraz świadkami. Służy z pewnością temu proces ustny, w którym dochodzi do kooperacyjnego spotkania i uznania proceduralnych warunków wymiany argumentów i podejmowania decyzji, wykazując ich przewagę nad czysto logicznym wnioskowaniem opierającym się na zdaniach czy normach.
EN
The study presents an opinion concerning the possibility of shortening matrimonial procedures according to the idea of Pope Francis. The author, basing on the reflections of J. Habermas i T. Shaffer, points out that the most important thing in matrimonial procedures is the direct contact of the judge with the parties and witnesses. The oral contentious process undoubtedly serves this purpose, since it involves a cooperative meeting and acknowledging procedural conditions of exchanging arguments and taking a decision, thus showing their priority over making purely logical conclusions based on opinions or norms.

Year

Volume

25

Issue

3

Pages

115-128

Physical description

Contributors

 • Zakład Teorii Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Aymans Winfred: Rozważania o wewnętrznych cechach istotnych kanonicznego pojęcia ustawy, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 25/26 (1992-93), s. 197-204.
 • Dzięga Andrzej: Kościelny proces ustny, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992.
 • Dzięga Andrzej: Zasada poszukiwania prawdy obiektywnej w procesie kanonicznym, [w:] Andrzej Dzięga, Marta Greszata, Piotr Telusiewicz (red.), Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia, t. IV, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2007, s. 169-188.
 • Gałkowski Tomasz: Etyczne i teologiczne implikacje dla teorii prawa i praktyki prawniczej, [w:] Zygmunt Tobor, Iwona Bogucka (red.), Prawoznawstwo a teoria i praktyka stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 271-283.
 • Leszczyński Grzegorz: Oświadczenia stron jako środek dowodowy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 43 (2000), z. 1-2, s. 107-121.
 • Morawski Lech: Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 • Piwnik Barbara: Niosę historię ludzi, których skazałam (wywiad przeprowadzony przez B. Strzelczyka), „Tygodnik Powszechny” z 22.02.2015, s. 28-31.
 • Ramos Francisco J., Skonieczny Piotr: Diritto processuale canonico, t. 2/2, Angelicum University Press, Romae 2014.
 • Reinharth T.J.: De processus summarii incommodis eiusque ab ordinario differetiis maxime spuriis, Apud Abram Vandenhoeck, Accad. Typogr., Gottingae 1739.
 • Shaffer Thomas L.: On Being a Christian and a Lawyer: law for the Innocent, Brigham Young University Press, Provo, Utah, 1981.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1224ce4-69a3-4653-b10b-35de818e5b8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.