Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2. Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje | 6-17

Article title

Kryzys finansowy - przebieg i skutki dla gospodarki

Content

Title variants

EN
Financial crisis – course and consequences for the economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku. Realizacja tego celu wymaga wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych z kryzysem finansowym oraz modeli, które opisują przebieg kryzysu finansowego. W dalszej części artykułu autor przedstawił przyczyny oraz skutki jednego z największych kryzysów finansowych w historii na światową gospodarkę.
EN
The main objective of that report is presented the phenomenon of financial crisis in the first decade of XXI century. The objective established reqiures an explanation of the basic concepts associated with the financial crisis. In the next part of the article there were described the causes and effects of the financial crisis on the world economy.

Contributors

 • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

References

 • Czekaj J. (2010), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, w: G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa.
 • Filar D., Rzońca A., Wójtowicz G. (red.) (2007), Ekonomia po polsku, CeDeWu, Warszawa.
 • Glucksmann A. (2008), Koniec życia w mydlanej bańce, Dziennik – Europa, 4-5.10.2008.
 • Kindleberger Ch. P. (1999), Szaleństwo. Panika, Krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 • Kopaliński W. (1994), Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Miklaszewski S. (red.) (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Mishkin F.S. (1995), The economics of money, banking and financial markets, HarperCollins.
 • Nawrot W. (2009), Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa.
 • Orłowski W. M. (2008), Świat, który oszalał, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa.
 • Pszczółka J. (2006), Euro a integracja europejskich rynków finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Soros G. (1999), Kryzys światowego kapitalizmu, Muza SA, Warszawa.
 • Szymański W. (2001), Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Toffler A. (2003), Zmiana władzy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Winiecki J. (2008), To nie chciwy kapitalizm tylko pycha i cynizm polityków są źródłem kryzysu, The Wall Street Journal (polska edycja), 15.10.2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-87193-91-1

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c122b15b-ca86-42f5-bbb6-6ee60c029d9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.