Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(64) | 9–22

Article title

Co dalej z projektem nowej ordynacji podatkowej?

Authors

Content

Title variants

EN
What next with the draft of the new Tax Ordinance Act?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents arguments for adopting a new Tax Ordinance Act according to a draft prepared by the General Tax Law Codification Commission. The current regulations – as a result of subsequent amendments – introduced new instruments aimed at sealing the tax system. The disadvantage of the tax ordinance is the lack of regulations specific to modern acts of this type. The ordinance has been in force for over 20 years and due to objective reasons some of its norms have become outdated. The rules of legislative technique do not allow for their modification in many cases. This can only be done in a new statute. In the author’s opinion, the parliament should develop a new tax ordinance act based on the aforementioned draft.

Keywords

Year

Issue

Pages

9–22

Physical description

Contributors

author
 • Profesor doktor hab. nauk prawnych, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, leonard.etel@wp.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8065-2276

References

 • 1. Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, Wrocław 2014.
 • 2. Brzeziński B., Ordynacja podatkowa w świetle kryteriów oceny jakości aktów normatywnych [w:] Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, red. R. Dowgier, Białystok 2009.
 • 3. Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego a założenia nowej ordynacji podatkowej, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2016, nr 3.
 • 4. Brzeziński B., Nykiel W., Zasady ogólne prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2002, nr 3.
 • 5. Dowgier R., O konieczności uwzględnienia w ordynacji podatkowej specyfiki podatków samorządowych [w:] Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, red. R. Dow­gier, Warszawa 2015.
 • 6. Dzwonkowski H., Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 3517), Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2 lipca 2019 r., niepubl.
 • 7. Etel L., Niepoważne uwagi poważnych instytucji – polemika z uwagami krytycznymi do projektu nowej ordynacji podatkowej [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, Teoria i praktyka, Warszawa 2019.
 • 8. Etel L. i in., Nowa ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017.
 • 9. Etel L. i in., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015.
 • 10. Filipczyk H., Programy poprawnego rozliczania opartego na współpracy (cooperative compliance) jako instrument zwalczania unikania opodatkowania, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014, nr 1.
 • 11. Gomułowicz A., Zasady podatkowe [w:] System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010.
 • 12. Janicka D., O znaczeniu ordynacji podatkowej z 1934 r. Uwagi w stulecie rozpoczęcia unifikacji prawa podatkowego w Polsce [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, Teoria i praktyka, Warszawa 2019.
 • 13. Konferencja „Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia”, Warszawa, 8 stycznia 2013 r., red. G. Gołębiowski, H. Dzwonkowski, Warszawa 2013.
 • 14. Kosikowski C., Konstytucyjność Ordynacji podatkowej, „Państwo i Prawo” 1998, z. 2.
 • 15. Kosikowski C., Ogólny kodeks daninowy zamiast ordynacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2014, nr 9.
 • 16. Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ustawa – Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003.
 • 17. Pietrasz P., Siemieniako J., Wróblewska E., Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, Warszawa–Białystok 2013.
 • 18. Popławski M., Tax Code Models [w:] Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, ed. L. Etel, M. Popławski, Białystok 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c12d707b-e452-4bd0-83da-248359ee6958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.