Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 1(5) | 186-196

Article title

Sądownictwo górnicze w Galicji

Content

Title variants

EN
The mining judiciary of Galicia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono organizację sądów górniczych w Galicji od pierwszego rozbioru Polski do reform sądownictwa przeprowadzonych w Austrii pod koniec XIX w. Przedstawiona została właściwość miejscowa oraz rzeczowa sądów w sprawach górniczych i procedura postępowania przed tymi sądami.
EN
The article presents the organization of mining judiciary of Galicia, dating from the first Partition of Poland to the reforms of judiciary system conducted in Austria at the end of 19th century. The subject matter and territorial jurisdiction of courts regarding mining cases and the protocol of proceedings are described.

Contributors

  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

References

  • Alegata do sprawozdań stenograficznych z czwartej sesyi trzeciego peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1873/4, Lwów 1873.
  • Bocheński Józef, Fierich Franciszek Ksawery, Zakres działania sądów zwyczajnych w sprawach spornych górniczych, „Reforma Sądowa” 1899, nr 1-2, s. 1-11.
  • K. K. Oberlandesgericht für das Lamberger..., „Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung“ 1855, nr 23.
  • Koczyński Michał, Ustawa sądowa dla Galicyi Zachodniej w poprawnem wydaniu z dołożeniem odpowiednich paragrafów powszechnej ustawy sądowej, z przytoczeniem wszystkich zmian dotąd zaszłych, z dodaniem ustaw i rozporządzeń późniejszych tudzież judykatury sądu najwyższego, Kraków 1881.
  • Kotliński Jakub, Kotliński Tomasz J., Sądownictwo powszechne w Galicji 1855-1918, Jarosław 2016.
  • Lipiński Aleksander, Prawo geologiczne i górnicze (skrypt dla studentów IV roku prawa), Katowice 1996.
  • Płodowski Tadeusz, Prawo górnicze, Warszawa 1982.
  • Schmidt Michał, Uwagi nad postępowaniem przed sądami rozjemczymi dla bractw górniczych, Kraków 1892.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c12e8e6c-641a-4848-8601-dcedb41070c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.