Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 3/2004 (5) | 71-82

Article title

Problemy stosowania wspólnotowego prawa konkurencji na rynkach praw do emisji imprez sportowych

Content

Title variants

EN
Sports Rights Markets in the Community Competition Law

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest stosowaniu wspólnotowego prawa konkurencji do rynków praw emisji imprez sportowych w kontekście ich ścisłego związku z rynkami telewizyjnymi. Rozważany jest wpływ zmian dokonujących się na tych rynkach na rozwój wspólnotowego prawa konkurencji. Wykazana jest też konieczność reewaluacji niektórych jego fundamentalnych pojęć, jak również potrzeba poszerzenia zakresu analizy o nowe modele ekonomiczne. Wreszcie, omawiane są konsekwencje konieczności otwarcia rynków telewizyjnych, ze względu na ich wrażliwość dla demokracji, na bezpośrednie wpływy polityczne.
EN
This article deals with the application of Community competition law to sports rights acquisition markets in the light of their close relationship with retail television. Analysed is their impact on the development of Community competition law, and especially the fact that they illustrate the necessity to re-evaluate some of its fundamental concepts, as well as to expand the scope of this analysis to incorporate new economic models. Noted is also the influence that the necessity to analyse sports rights acquisition markets had on the state of competition found on television markets, which are increasingly affected by the Community competition law, forcing opening to political influences.

Keywords

Year

Issue

Pages

71-82

Physical description

Dates

published
2004-09-15

Contributors

References

  • Bartosch, A. 1999.The Financing of Public Broadcasting and E.C. State Aid Law. An Interim Balance. European Competition Law Review, Nr 4.
  • Craufurd-Smith, R. 1997. Broadcasting Law and Fundamental Rights, Oxford: Oxford University Press.
  • Craufurd-Smith, R. 2001; State support for Public Service Broadcasting: the position under European Community Law. Legal Issues of Economic Integration, Nr 1.
  • Mik, C. 1999. Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń.
  • Piątek, S. (red.) 1995. Konkurencja a regulacja w dziedzinie środków masowego przekazu. PHARE: Hannonizacja polskiego prawa antymonopolowego z regułami konkurencji Unii Europejskiej. Seria III: Konkurencja a regulacja w wybranych dziedzinach, Warszawa, Urząd Antymonopolowy.
  • Skoczny, T. 2003. Zasada równego traktowania nadawców radiowo-telewizyjnych w świetle wspólnotowego I polskiego prawa o pomocy publicznej, w: Gospodarka i przedsiębiorstwo. Nowe tendencje w zarządzaniu. Księga jubileuszowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, s. 103-118.
  • Wachmeister, A.M. 1998. Broadcasting of sports events and competition law. Competition Policy Newsletter, Nr 2, pkt 11.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1356f7d-18b0-4641-981f-56bf8a0aef00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.