PL EN


2013 | 22(3) | 25-43
Article title

Instytucjonalizmy a polityka społeczna

Content
Title variants
EN
Institutionalism and social policy
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest implikacjom, jakie dla polityki społecznej niosą trzy główne odmiany nowego instytucjonalizmu: instytucjonalizm racjonalnego wyboru, instytucjonalizm historyczny oraz instytucjonalizm socjologiczny. Analizie zostaje poddana kwestia tego, jakie następstwa dla polityki społecznej mają odmienne koncepcje instytucji tworzone w obrębie każdej z odmian nowego instytucjonalizmu. Autor artykułu wskazuje na to, że nowy instytucjonalizm stawia przed polityką społeczną trzy rodzaje wyzwań: funkcjonalności, przygodności i stosowności.
EN
The article elaborates the concept of historical institutionalism. It describes how studies on social policy have been developing in this particular type of new institutionalism. The author concludes by arguing that historical institutionalism accentuates the political dimension of social policy and indicates problems which social policy has while introducing an intentional social change.
Contributors
  • Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c1361a4a-1c0d-4576-8723-62cdba977e94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.