Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 22(3) | 25-43

Article title

Instytucjonalizmy a polityka społeczna

Content

Title variants

EN
Institutionalism and social policy

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest implikacjom, jakie dla polityki społecznej niosą trzy główne odmiany nowego instytucjonalizmu: instytucjonalizm racjonalnego wyboru, instytucjonalizm historyczny oraz instytucjonalizm socjologiczny. Analizie zostaje poddana kwestia tego, jakie następstwa dla polityki społecznej mają odmienne koncepcje instytucji tworzone w obrębie każdej z odmian nowego instytucjonalizmu. Autor artykułu wskazuje na to, że nowy instytucjonalizm stawia przed polityką społeczną trzy rodzaje wyzwań: funkcjonalności, przygodności i stosowności.
EN
The article elaborates the concept of historical institutionalism. It describes how studies on social policy have been developing in this particular type of new institutionalism. The author concludes by arguing that historical institutionalism accentuates the political dimension of social policy and indicates problems which social policy has while introducing an intentional social change.

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1361a4a-1c0d-4576-8723-62cdba977e94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.