PL EN


2013 | 32 | 285-296
Article title

Umiejętność organizacji pracy własnej jako determinanta zapewnienia równowagi praca – życie społeczeństwa informacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
The ability to organize one’s own work as a determinant of the work-life balance in the information society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problem dominacji pracy w życiu współczesnych pracowników, co prowadzi do zaburzenia równowagi praca – życie. Ważne staje się więc poszukiwanie sposobów jej przywrócenia. Jednym z nich jest posiadanie kompetencji zarządzania czasem. Zatem celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad umiejętnością zarządzania czasem przez przedstawicieli społeczeństwa informacyjnego, która stanowi podstawę do refleksji nad problemem równowagi praca – życie.
EN
The problem discussed in the paper concerns the dominance of professional work in the lives of the contemporary employees, which leads to the disturbances in the work-life balance. Therefore, identifying methods of redressing the work-life balance becomes more important. Author suggests that one of the method is having skills of own work organization. According to that author presents results of the research on the ability to manage time by representatives of the information society, which provides the basis for a reflection on the problem of the work-life balance.
Year
Issue
32
Pages
285-296
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
References
  • Borkowska S., Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 240, 2010.
  • Jemielniak D., W poszukiwaniu straconego czasu, „Coaching” 1/2010.
  • Leksykon zarządzania, PWN, Warszawa 2004.
  • Merrill A.R., Merrill R., Mądre życie, Świat Książki, Warszawa 2004.
  • Nydahl S., W ślepej uliczce pośpiechu, „Forum” 1/2011
  • Pluta A., Proces zarządzania organizacją [w:] Podstawy organizacji i zarządzania, red. B. Dobrodziej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  • Polak E., Wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy na tle współczesnych przemian spo-łeczno-ekonomicznych. Wybrane zagadnienia, „Współczesna Ekonomia” 3/2010.
  • Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c136ddc6-1419-4c0f-8da1-ddd9fb26a21e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.