Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(42) | 9-19

Article title

Informatyczne narzędzia pracy menedżera sportu − przegląd rozwiązań

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Publikacja ma na celu zaprezentowanie wyników analizy rozwiązań informatycznych, możliwych do wykorzystywania przez menedżerów sportu. W opracowaniu poruszono kwestię wpływu technologii informacyjnej na zjawisko sportu kwalifikowanego. Zasadniczą częścią opracowania jest syntetyczna charakterystyka obszarów i narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez menedżerów sportu. Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań informatycznych, możliwość korzystania z repozytoriów tworzą nowe możliwości wykonywania zadań przez menedżerów sportu. W publikacji dokonano przeglądu rozwiązań biurowych, aplikacji mobilnych w obszarze sportu, aplikacji informacyjnych, zasobów wiedzy, jak również wskazano na przyszłe możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w pracy menedżera sportu. W tym celu wykorzystano analizę literatury przedmiotowej, analizę dokumentów oraz analizę źródeł

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c137126d-e8e4-47a4-a853-a1b6d4fc3030
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.