Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 67 | 241-248

Article title

Małopolskie Forum Bibliotek w oczach organizatorów

Content

Title variants

EN
The Lesser Poland Forum of Libraries in the Eyes of its Organisers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Małopolskie Forum Bibliotek, które odbyło się w Bibliotece Jagiellońskiej 26 października 2016 roku, zostało zorganizowane wspólnie przez Bibliotekę Jagiellońską, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, Zarząd Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego. Przedmiotem spotkania były dwa zagadnienia: integracja i standaryzacja działań bibliotek jako dostawców wysokiej jakości danych bibliograficznych, a także wymiana doświadczeń i integracja środowiska bibliotekarskiego. Konferencję zakończył uroczysty wykład prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego, wygłoszony w Czytelni Głównej BJ.
EN
The Małopolska Forum of Libraries, which was held in October 2016, was organised by the Jagiellonian Library, the Provincial Public Library in Cracow, the Board of the Polish Librarian Association for Małopolska, the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University and the Institute of Information of the Pedagogical University. The meeting focused on two issues: firstly, on the integration and standardisation of library activities, libraries being the suppliers of high quality bibliographic data; secondly, on the exchange of experience as well as on the integration of the librarian community. The conference ended with a lecture delivered by Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski in the Main Reading Room of the Jagiellonian Library.

Year

Volume

67

Pages

241-248

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
author
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c13b82a6-fb20-4a39-97c1-fb3da655d7f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.