Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 17 | 159-165

Article title

Regional Asymmetries – Basis, Consequences and Counter-measures. Reflections on the Outline of the Book, a scientific edition by Krystyna Gawlikowska-Hueckel and Jacek Szlachta entitled “Recepiveness of Polish Regions to the Challenges of Contemporary Economy: Implications for Regional Development policy?” – book review

Content

Title variants

PL
Regionalne asymetrie – podłoże, następstwa i przeciwdziałania. Refleksje na kanwie książki pod naukową redakcją Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel i Jacka Szlachty pt. „Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego”

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This book review is a collection of reflections on regional development in the context of crisis and turbulence in the global economy.
PL
Recenzja jest zbiorem refleksji na temat rozwoju regionalnego w kontekście sytuacji kryzysowych i turbulencji w gospodarce światowej.

Keywords

Year

Issue

17

Pages

159-165

Physical description

Dates

published
2015-06

Contributors

  • Polskei Towarzystwo Ekonomiczne

References

  • Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jacek Szlachta, Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Warsaw, Publisher: Wolters Kluwer, Poland, ISBN 978-83-264-3211-8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c13f40da-4d14-4beb-a69e-6ee935ef1904
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.