PL EN


2015 | 17 | 159-165
Article title

Regional Asymmetries – Basis, Consequences and Counter-measures. Reflections on the Outline of the Book, a scientific edition by Krystyna Gawlikowska-Hueckel and Jacek Szlachta entitled “Recepiveness of Polish Regions to the Challenges of Contemporary Economy: Implications for Regional Development policy?” – book review

Content
Title variants
PL
Regionalne asymetrie – podłoże, następstwa i przeciwdziałania. Refleksje na kanwie książki pod naukową redakcją Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel i Jacka Szlachty pt. „Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego”
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This book review is a collection of reflections on regional development in the context of crisis and turbulence in the global economy.
PL
Recenzja jest zbiorem refleksji na temat rozwoju regionalnego w kontekście sytuacji kryzysowych i turbulencji w gospodarce światowej.
Keywords
Year
Issue
17
Pages
159-165
Physical description
Dates
published
2015-06
Contributors
  • Polskei Towarzystwo Ekonomiczne
References
  • Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jacek Szlachta, Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Warsaw, Publisher: Wolters Kluwer, Poland, ISBN 978-83-264-3211-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c13f40da-4d14-4beb-a69e-6ee935ef1904
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.