Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 63 (LXIII) | 4 | 45-66

Article title

Polska transformacja w perspektywie różnorodności kapitalizmu

Content

Title variants

EN
The Polish Systemic Transformation from the Perspective of the Diversity of Capitalism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł charakteryzuje systemowe przemiany polskiej gospodarki w perspektywie instytucjonalnej różnorodności kapitalizmu (Varieties of Capitalism). Przedstawia syntetycznie jej główne założenia, najczęściej dyskutowane typologie rodzajów kapitalizmu oraz ich zastosowania do europejskich państw pokomunistycznych. W takim kontekście teoretycznym gospodarka Polski jest rozpatrywana z uwzględnieniem rozmaitych kryteriów i typologii kapitalizmu (liberalnego, koordynacyjnego, zależnego, hybrydowego itd.). Wyszczególnione są również atuty poznawcze oraz ograniczenia takiej perspektywy analizy kształtującego się modelu gospodarczego Polski i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej.
EN
As the title suggests, this article characterizes the systemic transformation of the Polish economy from the perspective of the institutional diversity of capitalism (i.e., Varieties of Capitalism). It synthetically presents the main objectives of the transformation, the most commonly discussed typologies of capitalism, and their application in Poland and the European post-communist countries. In this theoretical context the Polish economy is examined using a variety of criteria and typologies of capitalism (liberal, coordination, dependent, hybrid etc.). The article also lists the cognitive strengths and limitations of such a perspective analysis of the emerging economic model in Poland and other countries of Central and Eastern Europe

Year

Volume

Issue

4

Pages

45-66

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN

References

 • Albert M., 1994, Kapitalizm kontra kapitalizm, Kraków: Znak.
 • Amable B., 2003, The Diversity of Modern Capitalism, Oxford: Oxford University Press.
 • Aslund A., 2010, Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Bluhm K., 2010, Theories of Capitalism Put to the Test: Introduction to a Debate on Central and Eastern Europe, “Historical Social Research” 35: 197–217.
 • Bluhm K., Schmidt R., 2008, Change in SMEs. Towards a New European Capitalism?, New York: Palgrave Mac-Millan.
 • Boni M. (red.), 2008, Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Boni M. (red.), 2011, Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Boni M. (red.), 2011, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Bruszt L., 2000, Constituting Markets: The case of Russia and the Czech Republic, in: Democratic and Capitalist Transitions in Eastern Europe. Lessons for the Social Sciences, M. Dobry (ed.), Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Buchen C., 2007, Estonia and Slovenia as Antipodes, in: Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries, D. Lane and M. Myant (eds.), New York: Palgrave Macmillan.
 • Cernat L., 2006, Europeanization, Varieties of Capitalism and Economic Performance in Central and Eastern Europe, Hampshire: Basingstoke.
 • Drahokoupil J., 2008, Globalization and The State in Central and Eastern Europe. The Politics of Foreign Direct Investment, London: Rutledge.
 • Esping-Andersen G., 2010, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa: Difin.
 • Fedorowicz M., 2004, Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie, Warszawa: IFiS PAN.
 • Feldman M., 2007, The Origins of Varieties of Capitalism: Lessons from Post-Socialist Transition in Estonia and Slovenia, in: Beyond Varieties of Capitalism, B. Hancke, M. Rhodes and M. Thatcher (eds.), Oxford: Oxford University Press.
 • Hancke B., Rhodes M., Thatcher M., 2009, Beyond Varieties of Capitalism, in: Debating Varieties of Capitalism. A Reader, B. Hancke (ed.), Oxford: Oxford University Press.
 • Hall P.A., Soskice D., 2001, An Introduction to Varieties of Capitalism, in: Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, P.A. Hall, and D. Soskice (eds.), Oxford: Oxford University Press.
 • Hausner J., 2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Iankova E.A., 2002, Eastern European Capitalism in the Making, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Iankova E.A., 2010, Central and Eastern European capitalism: A Critical Perspective on the Varieties of Capitalism Approach for its Analysis, in: Emecon. Employment and economy in Central and Eastern Europe, vol. 1, www.emecon.eu/Iankova.
 • Ingham G., 2011, Kapitalizm, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • King L., 2010, The Role of Existing Theories and the Need for a Theory of Capitalism in Central Eastern Europe, in: Emecon. Employment and economy in Central and Eastern Europe, vol. 1.
 • King L., Sznajder A., 2006, The State-Led Transition to Liberal Capitalizm: Neoliberal, Organizational, World Systems, and Social Structural Explanations of Poland’s Economic Succes, „American Journal of Sociology”, 112, no. 3 (November): 751–801.
 • King L.P., 2007, Central European Capitalism in Comparative Perspective, in: Beyond Varieties of Capitalism. Conflict, Contradictions, and Complementarities in the European Economy, B. Hancke, M. Rhodes and M. Thatcher (eds.), Oxford: Oxford University Press.
 • King L.P., Szelenyi I., 2005, Post-Communist Economic Systems, in: The Handbook of Economic Sociology, N. J. Smelser and R. Swedberg (eds.), Princeton: Princeton University Press.
 • Knell M., Srholec M., 2007, Diverging Pathways in Central and Eastern Europe, in: Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries, D. Lane and M. Myant (eds.), New York: Palgrave MacMillan.
 • Kuokstis V., 2011, What Type of Capitalism Do the Baltic Countries Belong To?, vol. 1, http://www.emecon.eu: emecon.
 • Lane D., 2007, Post-State Socialism: A Diversity of Cpitalism? in: Varieties of Capitalism in Post-Communist Coun-tries, D. Lane and M. Myant (eds.), New York: Palgrave Macmillan.
 • Lane D., 2010, Post-Socialist States and the World Economy: The Impact of Global Economic Crisis, “Historical Social Research” 35: 218–241.
 • Lipton D., 2000, Globalizacja, otwartość i stabilizacja makroekonomiczna, w: Po dziesięciu latach ‒ transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, J. Neneman (red.), Warszawa: Centrum Analiz Społecz-no-Ekonomicznych.
 • Lubbe A., 2010, Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja? Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku, w: Modernizacja Polski: Struktury, agencje, instytucje, W. Morawski (red.), Warszawa: Wydawnictwo Akadmickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Molina O., Rhodes M., The Political Economy of Adjustment in Mixed Market Economies: A Study of Spain and Italy, in: Beyond Varieties of Capitalism. Conflict, Contradictions, and Complementarities in the European Economy, B. Hancke, M. Rhodes and M. Thatcher, (eds.), Oxford: Oxford University Press.
 • Morgan G., Campbell J.L., Crouch C., Pedersen O.K., Whitley R. (red.), 2010, The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, Oxford: Oxford University Press;
 • Myant M., 2007, The Chech Republic: From “Czech” Capitalism to “European” Capitalism, in: Varieties of Capi-talism in Post-Communist Countries, D. Lane and M. Myant (eds.), New York: Palgrave.
 • Mykhnenko V., 2007, Poland and Ukraine: Institutional Structures and Economic Performance, in: Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries, D. Lane and M. Myant (eds.), New York: Palgrave.
 • Nolke A., Vliegenthart A., 2009, Enlarging The Varieties of Capitalism: The Emergence of Depemdent Market Economnies in East Central Europe, “World Politics” 4: 670–702.
 • Przeworski A. (ed.), 1995, Sustainable Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Schmidt R., 2007, Eastern Germany’s Incorporation into the Federal Republic, in: Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries, D. Lane and M. Myant (eds.), New York: Palgrave Macmillan.
 • Schmidt V., 2002, The Future of European Capitalism, Oxford: Oxford University Press.
 • Seers D., Vaitsos C., 1980, Integration and Unequal Development: The Experiennce of the EEC, New York: St Mar-tin’s Press.
 • Staniszkis J., 1994 (red.), W poszukiwaniu paradygmatu transformacji, Warszawa: ISP PAN.
 • Stark D., 1996, Recombinant Property in East European Capitalism, “American Journal of Sociology” 101: 993–1027.
 • Stark D., Bruszt L., 1998, Postsocialist Pathways. Transforming Politics and Property in East Central Europe, Cam-bridge: Cambridge University Press.
 • Stubbs R., Underhill G.R.D. (red.), 2006, Political Economy and the Changing Global Order, Oxford: Oxford Uni-versity Press.
 • Wnuk-Lipiński E., Ziółkowski M., 2001, Założenia teoretyczne, w: Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjolo-gicznej syntezy, E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Warszawa: ISP PAN.
 • Wojtyna A., 2005, Alternatywne modele kapitalizmu, in: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, S. Lis (red.), Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • World Bank, 2008, Unleashing Prosperity. Productivity Growth in Eastern Europe and the Former Soviet Union, Washington, D.C.
 • Zielonka J., 2007, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c13fb35d-fc95-4832-b3b1-050144f01e24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.