Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1(17) | 37-45

Article title

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC ZAGADNIENIA MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH RELIGIJNIE W KONTEKŚCIE MIGRACJI

Authors

Content

Title variants

EN
THE CATHOLIC CHURCH IN VIEW OF MIXED MARRIAGES IN TERMS OF RELIGION IN THE CONTEXT OF MIGRATION – AN OUTLINE OF THE PROBLEM

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The increase in migration at the international level also increases the number of religiously mixed marriages. The Catholic Church advises against entering into such marriages because this issue refers to the laws of God and the question of preserving faith. The Catholic Church approves of mixed marriages in terms of nationality or race because belonging to the Church is primarily determined by faith in Jesus Christ and baptism in the name of the Holy Trinity. Independently of canon law, progressive social secularization is noticeable on that subject matter.

Journal

Year

Issue

Pages

37-45

Physical description

artykuł

Dates

published
2018-03-30

References

 • ---
 • 1. E. Kasprzycki, Problematyka małżeństw mieszanych katolicko-ewangelickich oraz konwersje na Mazurach w latach 1850–1960, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 2(2013)
 • 2. Paweł VI, Motu proprio Matrimonia Mixta ustanawiające przepisy dotyczące małżeństw mieszanych, 31 marca 1970 r., tłum. E. Sztafrowski, „Prawo Kanoniczne”, 3–4(1971)
 • 3. E. Przekop, Przeszkoda mixtae religionis w prawie bizantyjskim w świetle Kan. 72. synodu w Trullo (691), „Studia Płockie”, 8(1980)
 • 4. W. Góralski, Kanoniczne przeszkody małżeńskie – zarys problematyki, „Ius Matrimoniale”, 4(2015),
 • 5. M. Kieling, Kościół wobec idolatrii na podstawie dokumentów synodów w latach 50–381, „Vox Patrum”, 55(2010),
 • 6. W. Góralski, Małżeństwa katolików łacińskich z niekatolikami w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, „Studia Płockie”, 4(1986),
 • 7. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, <https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/ TAI/pr_malzenskie_07.html>, dostęp: 07.01.2018
 • 8. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, <https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/ TAI/pr_malzenskie_07.html>, dostęp: 07.01.2018
 • 9. Papież Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris Laetitiaz 8 kwietnai 2016, nr 248, <https://stacja7.pl/wp-content/uploads/2016/04/AMORIS-LAETITIA.pdf>, dostęp: 28.01.2018
 • 10. Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi, Lublin 2008

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1495c2b-01d1-4885-8bbe-4b82498d0f5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.