Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3(16) | 123-140

Article title

Fotografie rodziny Mierów i Jędrzejowiczów z zespołu Archiwum Podworskie MierówJędrzejowiczów w Staromieściu w Archiwum Państwowym w Rzeszowie

Authors

Content

Title variants

EN
The photography of the Mirerow and Jędrzejowicz families from the complex Archiwum Podworskie Mierów-Jędrzejowiczów w Staromieściu in the State Archive of Rzeszów

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Według archiwistów fotografia może stanowić zarówno materiał ilustracyjny, jak i pełnoprawne źródło historyczne. Wciąż jednak brakuje podręcznika, który opisywałby wszystkie aspekty związane z dokumentacją fotograficzną. W Archiwum Państwowym w Rzeszowie w zespole Archiwum Podworskie MierówJędrzejowiczów w Staromieściu znajduje się niewielki wyodrębniony zbiór fotografii. Przedstawiają one: uwiecznione na fotografii portrety (Tytusa Jana Mateusza hrabiego Miera, Henryki z Mierów Komorowskiej) oraz zegarek z miniaturowym wizerunkiem Jana hrabiego Miera; kartki korespondencyjne ze zdjęciami z manewrów wojskowych, zdjęcie portretowe (Lubiny z Rogoyskich Mierowej) i przeznaczone do dokumentów urzędowych (Jana Feliksa Jędrzejowicza). Rodzinę Mierów o szkockich i kalwińskich korzeniach oraz rodzinę Jędrzejowiczów pochodzenia ormiańskiego i kupieckiego połączyło małżeństwo zawarte w 1878 r. w Wiedniu przez Adama Jędrzejowicza (1847–1924), syn Jana Kantego i Marii ze Straszewskich z Zaczernia, z Gabrielą Felicją z Mierów (1850–1939), córką Feliksa i Felicji, rozwiedzioną ze Zdzisławem Tyszkiewiczem, dziedzicem dóbr kolbuszowskich. Po ślubie ich siedzibą stało się Staromieście (obecnie w granicach Rzeszowa). Majątkiem gospodarował następnie jedyny syn tej pary, Jan Feliks (1879–1942). Fotografie wnoszą cenne informacje zarówno w warstwie tekstowej (zapiski dotyczące przedstawianych osób, rzeczy, wydarzeń), jak i ilustracyjnej (wizerunki tychże), umożliwiają też poczynienie dodatkowych ustaleń na ich podstawie.
EN
According to archivists a photograph can be both an illustrative material and a historical source. But still there is no handbook which can describe all aspects connected with photograpfic documentation. In the State Archive in Rzeszów (complex Archiwum Podworskie Mierów-Jędrzejowiczów w Staromieściu) there is the small separated collection of photographies. They present: portrait photos (Tytus Jan Mateusz hrabia Mier, Henryka z Mierów Komorowska) and watches with a miniature portrait of Jan hrabia Mier; postcards with photos of military manoeuvres; the portrait photo (Lubina z Rogoyskich Mierowa) and a photo for official documents (Jan Feliks Jędrzejowicz). The family of Mier which had Scotish and Calvinist roots and the family of Jędrzejowicz of Armenian and merchant origin were connected by the marriage contracted in 1878 in Vienna between Adam Jędrzejowicz (1847–1924), the son of Jan Kanty and Maria (maiden name Straszewska) from Zaczernie and Gabriela Felicja (maiden name Mier) (1850–1939), the daughter of Feliks and Felicja, divorced with Zdzisław Tyszkiewicz, the heir to landed property of Kolbuszowa. After the wedding Staromieście became their family home (now it is within the city limits of Rzeszów). Then Jan Feliks (1879–1942), the only son of this couple, managed the estate. Photographs provide valuable information both in the textual (notes connected with presented on photos persons, things, events) and illustrative stratum.

Year

Issue

Pages

123-140

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Źródła
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół nr 24 Archiwum Podworskie Mierów-Jędrzejowiczów w Staromieściu:
 • – Tadeusz Bieda, Wstęp do inwentarza
 • – sygn. 167 Fotografie rodziny Mierów
 • – sygn. 168 Fotografie złotego zegarka z miniaturą Jana hr. Miera Kasztelana Inflanckiego
 • – sygn. 527 Korespondencja dotycząca służby wojskowej
 • – sygn. 563 Korespondencja dotycząca służby wojskowej
 • – sygn. 571 Fotografie Jędrzejowiczów
 • Źródła drukowane
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880, t. I, nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego. Druk „Wieku” Nowy Świat Nr. 59, Warszawa (także t. III, XI, XIV).
 • Kronika Ś.p. Edward Janusz, 1914, „Głos Rzeszowski”, nr 4.
 • Akty normatywne
 • Zarządzenie nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30.06.1969 r. w sprawie archiwalnego opracowania zasobu fotografii, http://adacta.archiwa.net/file/fota.pdf (dostęp: 16.06.2020)
 • Decyzja nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 24.04.2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych, https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/Dec_8_2006.pdf (dostęp: 4.02.2020).
 • Zarządzenie nr 34 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9.09.2019 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej w archiwach państwowych, https://ndap.bip.gov.pl/dziennik-urzedowy/dziennik-urzedowy-2019.html (dostęp: 12.03.2019).
 • Opracowania
 • Baczkowski M., 2011, Szarży podobnej dawno nie widziały dzieje!: ułani galicyjscy 1778–1918, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków.
 • Biernat K., 2015, Stan badań nad dokumentacją fotograficzną w archiwach, „Archiwista Polski”, nr 3(79).
 • Buszko J., 1964–1965, Adam Jędrzejowicz [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Dobkowska J., Wasilewska J., 2016, W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury, 2009, red. M. Marcinkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Gierowski J.A., 1975, Mier Wilhelm [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XX, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Hoff J., 2004, Edward Janusz [w:] Encyklopedia Rzeszowa, red. naczelny J. Draus, Wydawca: RS DRUK, Rzeszów.
 • Hołda R., 2008, „Dobry władca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Jabłońska M., 2011, Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Jarosińska M., 2010, Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza, Wydawnictwo Libra, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Jędrzejowicz S. (T.E.), 1994, Jędrzejowicz Jan Feliks [w:] Ziemianie polscy XX wieku.
 • Słownik biograficzny, cz. 2, Wydawnictwo DIG, Warszawa.
 • Karczowa H., 1979, Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kotula F., 1999, Diariusz muzealny 1942–1948, Wydawca Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Kozłowski E., 1967–1968, Komorowski Wojciech [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Kwiatkowska W., 2014, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępniania. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, Warszawa.
 • Michałowicz-Kubal M., 2006, Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Arete II, Krosno.
 • Pomes K., 2004, Jan Jędrzejowicz [w:] Encyklopedia Rzeszowa, red. naczelny J. Draus, Wydawca: RS DRUK, Rzeszów.
 • Pustelak D., 2011, Ród Jędrzejowiczów w okresie autonomii galicyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Robótka H., 1988, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Ross J., Zahorski A., 1975, Mier Józef [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XX, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Rostworowski E., 1975, Mier Jan [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XX, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Szetela-Zauchowa T., 2001, Zbieractwo i kolekcjonerstwo [w:] Dzieje Rzeszowa, t. III, red. F. Kiryk, Urząd Miasta Rzeszowa. Libri Ressovienses Sp. z o.o., Rzeszów.
 • Tomczak S., 2013, Fotografia jako źródło historyczne – rys problemowy, „Archiwista Polski”, nr 2(70).
 • Netografia
 • Austriacki Urząd Statystyczny, Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002–2020 nach Gemeinden (Gebietsstand 2019) (dostęp: 12.06.2020).
 • Bruck an der Leitha, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruck_an_der_Leitha (dostęp: 16.06.2020).
 • Bruckneudorf , https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruckneudorf (dostęp: 16.06.2020).
 • Kassak C., Edward Janusz, fotograf, który uwiecznił „tamten” Rzeszów (tekst z 28.02.2014), https://nowiny24.pl/edward-janusz-fotograf-ktory-uwiecznil-tamten-rzeszow/ar/c3-5727468 (dostęp: 17.02.2020).
 • Minakowski M.J., Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl) (dostęp: 10.02.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c14a65ce-5c55-47e4-956b-42af8d13c6a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.