PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 131-142
Article title

Dylematy i ograniczenia podmiotowości menedżerów pracujących w firmach międzynarodowych działających na terenie województwa lubuskiego

Content
Title variants
EN
Dillemas and Limitations of Managers’ Subjectivity Who Work in International Companies Operating in Lubuskie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kierowanie firmą wiąże się z poczuciem sprawczości i niezależności, tymczasem jest też okupione licznymi kosztami i rezygnacjami. Analizowane rezultaty badań umożliwiły dokonanie typologii, podstawą której był sposób radzenia sobie z konfliktem życie osobiste – praca zawodowa. Pierwszą wyodrębnioną kategorię stanowią osoby mające poczucie, że rodzina stanowi znacznie ważniejszy aspekt ich życia niż praca zawodowa. Drugą grupę stanowią osoby mające poczucie zawartego kompromisu pomiędzy sprawami zawodowymi i rodzinnymi. Trzecią grupę wyodrębnioną w wyniku analizy wypowiedzi badanych menedżerów stanowią osoby, które deklarują większe zaangażowanie w sprawy zawodowe niż w inne sfery swojego życia.
EN
The management of a company involves a sense of agency and autonomy, but it is also burdened with numerous costs and renunciations. Analyzed research results enabled the construction of a typology which was based on the way of coping with a conflict: personal life – professional life. The first distinct category includes people who feel that their family is a much more important aspect of life than their work. The next group are people who compromise between professional and family matters. And the third category separated in the analysis of the examined managers are people who admit being involved in professional matters more than in other spheres of their life.
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
131-142
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu
 • Wyzsza Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
References
 • Aronson E., Wilson T., Akert R. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.
 • Bańka A. (1992), Wybory zachowań w warunkach ograniczania podmiotowości człowieka w pracy zawodowej, [w:] Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia, red. Z Ratajczak, Katowice.
 • Becker G. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa.
 • Cichocki R. (2003), Podmiotowość w społeczeństwie, Poznań.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2010 roku (2011), Urząd Statystyczny w Zielonej Gorze, Zielona Góra.
 • Korzeniowski K., Zieliński R., Daniecki W. (1983), Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
 • Kozielecki J. (2000), Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa.
 • Nosal C. (2001), Psychologia myślenia i działania menedżera, Kraków.
 • Obuchowski K. (1983), Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa.
 • Rachalska W. (1987), Problemy orientacji zawodowej, Warszawa.
 • Super D. E. (1972), Psychologia zainteresowań, Warszawa.
 • Wołk Z. (2000), Kultura pracy, Sulechów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c1579547-3400-4add-adb4-62060c912ddf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.