Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 11 (790) | 101-109

Article title

Conceptual Principles of Performance Managements in Organizations

Title variants

PL
Konceptualne zasady zarządzania wydajnością w organizacjach

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Uzasadniono powiązania ogólnych naukowych zasad menedżmentu i zasad zarządzania efektywnością organizacji. Udowodniono, że koniecznością jest dotrzymanie przez menedżerów ukraińskich reguł zarządzania efektywnością.
EN
The relationship between general scientific principles of management and performance management principles of an organization is grounded. Principles of performance management in an organization are revealed. The necessity to follow the rules of performance management by Ukrainian managers is proved.
RU
Обґрунтований взаємозв’язок загальних наукових принципів менеджменту і принципів управління результативністю організації. Розкриті принципи управління результативністю організації. Доведена необхідність дотримання українськими менеджерами правил управління результативністю.

Contributors

author
  • prof. zw. dr hab. Vasyl Yeleyko, profesor zwyczajny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
author
  • dr Olha Trut, profesor, Lwowska Akademia Handlowa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c15875eb-9bf1-4d4b-9932-a28a18704d88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.