PL EN


2015 | 11 (790) | 101-109
Article title

Conceptual Principles of Performance Managements in Organizations

Title variants
PL
Konceptualne zasady zarządzania wydajnością w organizacjach
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The relationship between general scientific principles of management and performance management principles of an organization is grounded. Principles of performance management in an organization are revealed. The necessity to follow the rules of performance management by Ukrainian managers is proved.
PL
Uzasadniono powiązania ogólnych naukowych zasad menedżmentu i zasad zarządzania efektywnością organizacji. Udowodniono, że koniecznością jest dotrzymanie przez menedżerów ukraińskich reguł zarządzania efektywnością.
RU
Обґрунтований взаємозв’язок загальних наукових принципів менеджменту і принципів управління результативністю організації. Розкриті принципи управління результативністю організації. Доведена необхідність дотримання українськими менеджерами правил управління результативністю.
Contributors
author
  • prof. zw. dr hab. Vasyl Yeleyko, profesor zwyczajny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
author
  • dr Olha Trut, profesor, Lwowska Akademia Handlowa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c15875eb-9bf1-4d4b-9932-a28a18704d88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.