Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7/I | 75-88

Article title

TEORETYCZNE I METODYCZNE ASPEKTY ANALIZY TECHNICZNEJ

Authors

Content

Title variants

EN
THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF TECHNICAL ANALYSIS

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Analiza techniczna polega na badaniu wykresów w celu szacowania przyszłego ruchu cen szeroko rozumianego instrumentu. Opiera się ona na założeniu, że ceny dyskontują wszystko. Notowania walorów zawsze znajdują się w jednym z trzech kierunków trendu tj. wzrostowym, spadkowym i horyzontalnym. Ten ostatni symbolizuje wyrównaną walkę pomiędzy podażą i popytem. W tym czasie większość narzędzi owej analizy nie spełnia swojej funkcji. Analizie technicznej służą liczne formacje, prognozujące określone przyszłe zachowanie cen. Do najważniejszych formacji należy „głowa ramiona” symbolizująca odwrócenie trendu wzrostowego na spadkowy. Istnieją również formacje zapowiadające kontynuację bieżącego trendu, jak np. trójkąt symetryczny albo chorągiewka. Inną grupą formacji są wykresy świecowe, które należą do narzędzi stosowanych w krótkim okresie.
EN
Technical analysis is about studying charts in order to estimate future price of market instruments. It’s based on assumption, which says that everything is discounted by prices. Stock quotes always belong to one of three trends – uptrend, downtrend and sideways trend. The last of them symbolizes equal fight between supply and demand. During sideways trend, most of the tools of technical analysis does not work. Technical analysis contains a large number of formations, which aim is to forecast future movements of prices. The most known formation is "head and shoulders", which symbolizes the reversal of the uptrend. There are also formations that predicts continuation of the current trend, for example there is a triangle or a flag. Another group of formations are candlestick charts - the tool which is rather used in short term.

Year

Issue

7/I

Pages

75-88

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

author
  • Sopocka Szkoła Wyższa

References

  • Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
  • Perz P., Sztuka Inwestowania, Liber, Warszawa 2008.
  • Rockefeller B., Analiza techniczna dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2012.
  • Tharp V., Giełda, wolność i pieniądze, WIG-Press, Warszawa 2000.
  • Zaręba A., Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c164af1b-d946-4f26-8015-5edc5e34df7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.