Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13 | 55-70

Article title

Cedyńskie pochówki szkieletowe w obudowach kamiennych i ich koneksje kulturowe

Content

Title variants

EN
Stone-lined inhumations from Cedynia and their cultural connections

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents analysis of forms and cultural connections of stone-lined graves which constituted a cultural “import” in the early medieval inhumation cemetery at site 2 in Cedynia.

Year

Volume

13

Pages

55-70

Physical description

Dates

published
2017-12/21

Contributors

References

 • Dzik M. 2014. Uwagi o funkcji i symbolice konstrukcji wczesnośredniowiecznych grobów w obudowach kamiennych. W: T. Kurasiński, K. Skóra, Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej. Łódź, 87–102. Acta Archeologica Lodziensia 60.
 • Gąssowski J. 1950. Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowo-zachodniej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu. Materiały Wczesnośredniowieczne 2, 71–175.
 • Kordala T. 1992. Cmentarzysko z XI–XII wieku w Płocku-Podolszycach. Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku 15, 3–96.
 • Kordala T. 2004. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na Mazowszu Północnym. Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały 3, 223–239.
 • Kordala T. 2005. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe z grobami w obudowach kamiennych na północnym Mazowszu i Podlasiu – próba porównania. Archaeologia Historica Polona 15/2, 51–60.
 • Malinowska-Łazarczyk H. 1982. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. Szczecin.
 • Miśkiewiczowa M. 1982. Mazowsze płockie we wczesnym średniowieczu. Płock.
 • Nadolski A., Abramowicz A., Poklewski T. 1959. Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią. Łódź.
 • Porzeziński A. 2010. Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni. Badania 1976–1985. Praca niepublikowana.
 • Porzeziński A. 2012. Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu. Archeologiczne studium osadnicze. Chojna.
 • Porzeziński A. 2015. Charakterystyka form obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Cedyni (stanowisko 2, drugi etap prac badawczych w latach 1976–1985). Materiały Zachodniopomorskie 12/1, 381–402.
 • Rauhut L. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obstawie kamiennej na terenie Mazowsza i Podlasia. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 1, 435–656.
 • Rauhut T., Długopolska L. 1971. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w obudowie kamiennej w Pokrzywnicy Wielkiej, pow. Nidzica. Wiadomości Archeologiczne 36, 292–353.
 • Schmidt V., Zahn N., Donath H., Kluge B. 1992. Lieps: die slawischen Gräberfelder und Kultbauten am Südende des Tollensesees. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns 26.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-5236

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c16696a2-7115-4b61-8336-bf1b288950db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.