Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 11-12(476-477) "Stare" i "nowe" ryzyka socjalne | 38-43

Article title

Czy Finlandia poradziła już sobie z nowymi ryzykami społecznymi?

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Have Finland already tackled the new social risks?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analizując "stare" i "nowe" ryzyka społeczne, wiele autorów stwierdza, że kraje różnią się pod względem skuteczności zwalczania tych ryzyk. Kraje skandynawskie (reprezentujące według typologii G. Esping-Andersena społeczny model demokratyczny) ogólnie uważane są za bardziej skuteczne niż inne w tym zakresie. Jednak i w tych krajach instytucje społeczne nie są doskonałe. W tym celu wprowadzono pojęcie „nowe nowe ryzyko społeczne". Finlandia jest przykładem kraju, który stara się zwalczać te ryzyka, m.in. przez nowe techniki dystrybucji świadczeń społecznych.
EN
When analyzing „old” and „new” social risks many authors claim countries differ in terms of efficiency in addressing those risks. Scandinavian countries (representing social democratic model according to Gosta Esping Andersen typology) are generally considered, more than others, efficient in this respect. However they still face social risks and their social institutions are not perfect. To this end new concept of “new new” social risks has been introduced. Finland is one example of countries trying to address those risks. Among others, new technics of distribution of social benefits in this country may be considered as creating “new new” social risks.

Contributors

 • Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia

References

 • Airio I. (2008), "Zmiana normy? Ubóstwo pracowników w perspektywie porównawczej, Studia w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia 92. Kela, Dział Badań, Helsinki, www.kela.fi/researh/
 • Forma P., Kallio J., Pirttilä J., Uusitalo R. (2007), Kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan? Tutki mus kansalaisten sosiaaliturvaa koskevista mielipiteistä ja vaiinnoista, [Jak uchronić państwo opiekuńcze? Badanie opinii i wyborów związanych z polityką społeczną. Z angielskim streszczeniem], Sosiaalija terveysturvan tutkimuksia 89. Kelan tutkimusosasto, Helsinki www.kela.fi/researh/publications.
 • Różnice w zarobkach mężczyzn i kobiet - głównym wyzwaniem dla polityki równości płci (2011), Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia, Focus - artykuł, http://www.stm.fi/en/focus/article/-/view/1585781.
 • Hiilamo H., Kangas O., Manderbacka K., Mattila-Wiro P., Niemelä M., Vuorenkoski L. (2010), Hyvinvoinnin turvaamisen rajat. Näköaloja talouskriisin ja hyvinvointivaltion kehitykseen Suomessa, [Ograniczenia opieki społecznej. Perspektywy w obliczu kryzysu gospodarczego i rozwój państwa opiekuńczego w Finlandii], Kelan tutkimusosasto, Helsinki, www.kela.fi/researh/publications;
 • Haapio H. (2012), Sopimusten ja säädösten visualisointi: Tie toimivampiin teksteihin, [Zobrazowanie umów i przepisów: sposób na zwiększenie zrozumienia], "Kielikello" 2.
 • Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa valmisteleva työryhmä, [Grupa robocza ds. krajowej agendy dotyczącej opieki nieformalne], http://www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/omaishoito.
 • Kemshall H. (2002), Zagrożenia, polityka społeczna i opieka społeczna, Open University Press, Buckingham - Philadelphia.
 • Kotkas T. (2012), Podstawowe cechy fińskiego prawa społecznego, w: K. Nuotio, S. Melander, M. Huomo-Kettunen (eds.), Wprowadzenie do fińskiego prawa i kultury prawnej, Forum Iuris, Publikacja Wydziału Prawa Uniwersytetu w Helsinkach, s. 261-270.
 • Kotkas T. (2010), Obowiązująca ochrona zdrowia i zabezpieczenie społeczne w XXI wieku: aktywna postawa obywatelska przez prawo uczestnictwa, "Law and Critique" (21) nr 2, s. 163-182.
 • Kouvo A., Kankainen T., Niemelä M. (2012), Świadczenia socjalne i ogólny poziom zaufania społecznego w Finlandii i w Europie, w: H. Ervasti, J.G. Andersen, T. Fridberg, K. Ringdal (2012), Przyszłość państwa opiekuńczego. Postawy polityki społecznej i kapitał społeczny w Europie, Edward Elgar, Cheltenham, s. 195-213.
 • Kuivalainen S., Niemelä M. (2010), Od uniwersalizmu do selektywizmu: ideowy przełom w polityce zwalczania ubóstwa w Finlandii, "Journal of European Social Policy" 20(3), s. 263-276.
 • Nygaard-Andersen S., Ringdal К. (2012), Systemy socjalne i osobiste zagrożenia, w: H. Ervasti, J.G. Andersen, T. Fridberg, K. Ringdal (2012), Postawy polityki społecznej i kapitał społeczny w Europie, Edward Elgar, Cheltenham, s. 17-45.
 • Saarikallio-Torp M. (2010), Przejście od wyższego wykształcenia do pracy wśród Finów; którzy ukończyli studia za granicą, w: M. Saarikallio-Torp, J. Wiers-Jenssen (eds.), Skandynawscy studenci za granicą. Wzory mobilności wśród studentów, systemy wsparcia dla studentów i wyniki na rynku pracy, Studia w zakresie zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia 110. Kela, Dział Badań, Helsinki, s. 69-83, www.kela.fi/researh/publications.
 • Taylor-Gooby R (2004), Nowe zagrożenia i przemiany społeczne, w: R Taylor-Gooby (ed.), Nowe zagrożenia, nowa opieka społeczna. Transformacja europejskiego modelu państwa opiekuńczego, Oxford University Press, Oxford, s. 1-28.
 • Timonen V. (2004), Nowe zagrożenia - czy są one wciąż nowe dla skandynawskiego modelu państwa opiekuńczego, w: P. Taylor-Gooby (ed.), Nowe zagrożenia, nowa opieka społeczna. Transformacja europejskiego modelu państwa opiekuńczego, Oxford University Press, Oxford, s. 83-110.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c16c764c-c0dd-48a7-9389-043d5d1d6741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.