Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 902 | 5-15

Article title

Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora

Authors

Title variants

EN
The Research Method of Edward Taylor in Economics

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of the analysis is to present Edward Taylor’s theory concerning the meaning of static and dynamic approaches. This Poznań economist, who advocated the approach of a research programme initiated by A. Marshall, called for a broadening of the perspective based on thinking in terms of equilibrium models with the dynamic approach. This would make it possible to answer questions prompted by those determinants that shape exogenous variables omitted in reflections based on both the model of general equilibrium and partial equilibrium

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Cannan E. [1921], Bogactwo. Krótki wykład przyczyn dobrobytu ekonomicznego wraz z dodatkiem o pieniądzu, tłum. J. Puzyniank, red. E. Taylor, Fischer i Majewski, Poznań.
 • Cournot A.A. [1838], Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, L. Hachette, Paris.
 • Fine B. [2010], Economics Imperialism and Intellectual Progress: The Present As History of Economic Thought, „History of Economics Review – Electronic Archive” 2000, vol. 32, http://www.hetsa.org.au/pdf/32-A-2.pdf (dostęp: 14.04.2010).
 • Gide C. [1922], Zasady ekonomii politycznej, tłum. i oprac. W. Czerkawski, E. Taylor, Fischer i Majewski, Warszawa.
 • Lazear E.P. [2000], Economic Imperialism, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 115, nr 1.
 • Lityńska A. [1998], Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Marshall A. [1890], Principles of Economics, Macmillan and Co., London–New York.
 • Mill J.S. [1965], Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, tłum. E. Taylor, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Mill J.S. [1966], Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, tłum. E. Taylor, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. [1908], Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie, Verlag von Duncker & Humblot, Leipzig.
 • Schumpeter J.A. [1912], Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker & Humblot, Leipzig.
 • Stigler G. [1959], Teoria cen, tłum. E. Taylor, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań.
 • Szymańska M. [1965], Bibliografia prac Edwarda Taylora, „Roczniki Ekonomiczne”, t. XVII.
 • Taylor E. [1916a], O istocie współdzielczości, Nakładem Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego, Lwów.
 • Taylor E. [1916b], Pojęcie współdzielczości, Nakładem Akademji Umiejętności, Kraków.
 • Taylor E. [1919], Statyka i dynamika w teorji ekonomji, Nakładem Akademji Umiejętności, Kraków.
 • Taylor E. [1926a], Inflacja polska, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Taylor E. [1926b], Druga inflacja polska: przyczyny – przebieg – środki zaradcze, Gebethner i Wolff, Poznań–Warszawa.
 • Taylor E. [1928], Finanzpolitik und Steuersystem der Republik Polen, Fischer, Jena.
 • Taylor E. [1929], Polityka skarbowa i system podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej, Nakładem Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, Poznań.
 • Taylor E. [1934], Zagadnienie izolacji w ekonomii, „Ekonomista”, t. 3.
 • Taylor E. [1935], Metoda ekonomiki, „Ekonomista”, t. 1.
 • Taylor E. [1936], Wstęp do ekonomiki, cz. I: Ekonomika jako nauka, Poznańskie Prace Ekonomiczne, nr 23, Fischer i Majewski, Poznań.
 • Taylor E. [1938], Wstęp do ekonomiki, cz. II: Czynniki i elementy gospodarcze, Poznańskie Prace Ekonomiczne, nr 27, Fischer i Majewski, Poznań.
 • Taylor E. [1947a], Teoria produkcji, Wydawnictwo Kazimierz Rutski, Warszawa–Łódź.
 • Taylor E. [1947b], Wstęp do ekonomiki, wyd. 2, Spółdzielnia Wydawnicza „Żeglarz”, Gdynia.
 • Taylor E. [1957], Historia rozwoju ekonomiki, t. 1, PTE, Poznań.
 • Taylor E. [1958], Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, PTE, Poznań.
 • Taylor E. [2007], Dylematy metodologiczne teorii ekonomii, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Veblen T. [1898], Why is Economics Not an Evolutionary Science, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 12, nr 3.
 • Walras L. [1874], Éléments d’économie politique pure ou théorie de la richesse sociale, L. Corbaz & cie, Lausanne.
 • Wierzbicki J. [1965], Edward Taylor 1984–1964, „Roczniki Ekonomiczne”, t. XVII.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c16c8806-2429-4b99-9005-700dc1f9fb38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.