PL EN


2017 | 38 | 11-33
Article title

Kompetencja twórcza tłumacza. O potrzebie kształcenia kreatywnego myślenia i pisania

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Translator’s creative competence. The importance of teaching creative thinking and writing
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents an overview of the most significant findings related to creative activities in psychology and related fields. In the description, four dimensions: creative product, process, person and environment/press have been included. The presented aspects have been implemented in the translation-related research and in the field of translator education. The following research questions have been mainly discussed: What is the role of creativity in translation? How to develop students’ creativity? The theoretical part of the article is followed by an overview of creativity techniques such as paraphrasing, transformation and designing (de)compositional plan.
Year
Volume
38
Pages
11-33
Physical description
Contributors
References
 • Bartmiński, J., Niebrzegowska-Bartmińska, S. (2012), Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brożyna, M. (2010), „Językowy w języku, tekstowy w tekście”, w: Chlebda, W. (red.), Etnolingwistyka a leksykografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 103-112.
 • Cieśla, B. (2014), „Poziomy kreatywności genologicznej”, w: Burska, K., Cieśla, B. (red.), Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 27-43.
 • Cockiewicz, W., Brożyna-Reczko, M. (2017), „Plan (de)kompozycyjny jako narzędzie analizy tekstu”, w: Mampe, J., Hinc, J., Jarosz, A. (red.), Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 225-243.
 • Dybiec-Gajer, J. (2012), „Kompetencje profesjonalnego tłumacza a kształcenie i sukces zawodowy. Model kompetencji EMT z perspektywy polskich tłumaczy w Parlamencie Europejskim”, w: Piotrowska et al., Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, s. 167-190.
 • Dyrda, B. (2007), Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Filar, M. (2016), „Kognitywny model analizy tekstu w dydaktyce przekładu pisemnego – kształcenie kreatywnego rozumienia u początkujących tłumaczy”, Rocznik Przekładoznawczy, 11, s. 177-195.
 • Hellwig, P. (1994), „Titulus oder über den Zusammenhang von Titeln un Texten. Titeln sind ein Schüssel zur Textkonstitution”, Zeitschrift für Germanistische Linguistik, 12, s. 1-20.
 • Houtz, J.C. (ed.) (2003), The Educational Handbook of Creativity, Hampton Press, Inc., Cresskill, NJ.
 • Jankowska, A. (2012), „Kompetencje tłumacza audiowizualnego”, w: Piotrowska, M. et al. (red.), Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, s. 243-265.
 • Kaufman, J.C. (2011), Kreatywność, przeł. M. Godyń, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Małgorzewicz, A. (2014), „Językowe i niejęzykowe kompetencje tłumacza. Próba zdefiniowania celów translodydaktyki akademickiej”, Lingwistyka Stosowana, 11, 2, s. 1-10.
 • Markowski, A. (2011), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nęcka, E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Piotrowska, M. (2016), Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Popek, S. (2001), Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Sobańska-Jędrych, J. (2013), „Warunki rozwijania kreatywności w nauce języków obcych”, Języki Obce w Szkole, 4, s. 53-58.
 • Szmidt, K.J. (2008), Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Helion, Gliwice.
 • Szmidt, K.J. (2009), „W kierunku kreatologii. Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer)”, w: Popek, S. et al. (red.), Psychologia twórczości: nowe horyzonty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 34-45.
 • Szmidt, K.J. (2013), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Tan, A.G. (ed.) (2007), Creativity. A Handbook for Teachers, World Scientific Publishing Co., New York.
 • Urbańczyk, S., Kucała, M. (1999), Encyklopedia języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Wojtczuk-Turek, A. (2009), „Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji”, w: Popek, S. et al. (red.), Psychologia twórczości: nowe horyzonty, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 91-101.
 • Żmudzki, J. (2013), „Holizm funkcjonalny w perspektywie translatoryki antropocentrycznej”, Lingwistyka Stosowana, 8, s. 177-187.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c16d4ceb-c693-4e89-a13a-e6528d5a94af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.