Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1-2 | 56-65

Article title

Kształtowanie europejskich centrów współpracy na przykładzie śląsko-krakowskiego obszaru współpracy

Content

Title variants

EN
Consequences of the Implementation of the EU Directives Concerning Environmental Protection for Spatial Planning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W Europie Środkowej jednym z ponadgranicznych, urbanizowanych obszarów funkcjonalnych może stać się teren wyznaczony umowną linią łączącą Kraków, Częstochowę, Opole, Ostrawę, Bielsko-Białą, Kraków. Jego centralną część zajmuje aglomeracja górnośląska. Ten policentryczny obszar nazwano Śląsko-Krakowskim Obszarem Współpracy (Krakow-Upper Silesia (KRUS) Cluster). Zasadniczym celem wyróżnienia KRUS Cluster jest wsparcie i rozwijanie ponadnarodowej i ponadregionalnej współpracy, prowadzącej do zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju wchodzących w jego skład miast. Dla rozwoju poszczególnych miast i całego systemu KRUS Cluster szczególne znaczenie ma współpraca w czterech obszarach: transport, gospodarka, kapitał ludzki oraz ochrona środowiska.
EN
The area delineated by the conventional line connecting Kraków, Częstochowa, Opole, Ostrava, Bielsko-Biała may become one of the trans-border, functional, urban areas in Central Europe. Its central part is occupied by the Upper Silesian Metropolitan Area. That polycentric region has been called the Krakow-Upper Silesia (KRUS) Cluster. The goal of distinguishing the KRUS Cluster was to support and develop trans-national and supraregional co-operation leading to the increase of economic competitiveness and sustainable development of the region's towns and cities. Co-operation in four areas: transportation, economy, human capital and environmental protection is of special importance for the development of particular towns, cities and the whole KRUS Cluster system.

Year

Issue

1-2

Pages

56-65

Physical description

Dates

published
2007-06

References

  • Domański R., Marciniak A., 2003, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Studia KPZK PAN t. CXIII, Warszawa.
  • ESPON Project 1.4.3, Study on Urban Functions, Draft Final Report, October 2006, Luxembourg.
  • Interim Report on the PolyMETREXplus project Towards a Polycentric Metropolitan Europe, 2005, Framework for a Polycentric Metropolitan Europe, Glasgow.
  • Kuciński K., Kudłacz T., Markowski T., Ziobrowski Z., 2002, Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni, Studia KPZK PAN, t. CXI, Warszawa.
  • Second Interim Report on the PolyMETREXplus project – Towards a Polycentric Metropolitan Europe, 2006, PolyMETREXplus Action Plan (Representative Interregional Networking Activities RINA), Glasgow.
  • Territory Matters for Competetiveness and Cohesion, 2006, ESPON Synthesis Report III,

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c175274b-bd68-43bd-bd22-9914e5b86239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.