PL EN


Journal
2016 | 1 | 32-43
Article title

Islam polski

Content
Title variants
EN
Polish Islam
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od bitwy pod Grunwaldem w 1410 do września 1939 roku w wojskach polskich służyły oddziały tatarskie, wiernie walczące często także przeciwko swym pobratymcom - Tatarom i Turkom najeżdżającym polskie ziemie. Polscy Tatarzy za służbę wojskową otrzymywali ziemię, toteż znaczna ich część weszła w szeregi szlachty. Przez 600 lat bytowania w środowisku chrześcijańskim zachowali religię muzułmańską, do której włączyli wiele chrześcijańskich wierzeń i obrzędów. W Polsce mieszkali głównie na Kresach wschodnich, gdzie mieli 15 gmin religijnych. Na terenie obecnej Polski pozostały tylko dwie: w Kruszynianach i Bohonikach. Są tam stare muzułmańskie cmentarze, na których często są chowani, według starej tradycji, Tatarzy zmarli w innych częściach Polski. Wyrzuceni ze swych ziem, osiedlali się na ziemiach, które Polska pozyskała po II wojnie światowej, bądź w miastach - tworząc nową społeczność. Obecnie jest ich w Polsce około 5000. Bezkonfliktowo żyją ze swymi chrześcijańskimi sąsiadami.
EN
Tatar regiments participated in many Polish military campaigns, from the Battle of Grunwald to the September Campaign in 1939. Sometimes they even fought on the Polish side against their own kinsmen invading Poland, Tatars and Turks. Since they would receive land in recognition of their military service, many of them assimilated into the ranks of the nobility. Living in a Christian milieu for 600 years, mainly in the Eastern Borderlands, they preserved their Islamic faith and incorporated into it many Christian beliefs and ceremonies. Tatars used to have there 15 religious communes, of which only two remain today: in Kruszyniany and Bohoniki. They still burry their dead there, even those from other parts of Poland. Evicted from their homeland, they settled in towns and villages gained by Poland after the World War II. There are around 5000 Tatars in Poland today, living in harmony with their Christian neighbours.
Journal
Year
Issue
1
Pages
32-43
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • T. Czacki, Dzieła, t. 3, Poznań 1845
 • J. Sobieski, Listy do Marysieńki, opr. L. Kukulski, Warszawa 1970
 • S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929
 • Pamiętnik Franciszka Mickiewicza, Lwów 1923
 • J. Wiśniewski, Osadnictwo tatarskie w Sokólskim i na Podlasiu, „Rocznik Białostocki”, t. XVI, 1991
 • M. Aleksandrowicz, Legendy, znachorstwo, wróżby i gusła ludu muzułmańskiego w Polsce, „Rocznik Tatarski”, t. II, 1935
 • S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, „Rocznik Tatarski”, t. III, 1938
 • S. Kryczyński, Tatarzy polscy, „Rocznik Ziem Wschodnich”, t. IV, 1938
 • J.N. Brischar, Jan XXIII – Baltazar Cossa, www.ultramontes.pl/jan_xxiii. htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c1772b7d-3c4d-4da8-9d99-d36316db0a4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.