Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1 |

Article title

Tanatyczny tryptyk ponowoczesności: kryzys, pornografia i renesans śmierci

Authors

Content

Title variants

EN
Thanatotic triptych in post-modernity: crisis, pornography,renaissance of death

Languages of publication

Abstracts

EN
W każdej epoce możemy dostrzec odmienny stosunek człowieka wobec kresu życia, wyrazem którego są zróżnicowane postawy i wyobrażenia na temat śmierci. W ponowoczesności, która stanowi kontekst zawartych w niniejszym artykule rozważań, nie sposób przedstawić jednego obrazu śmierci, ponieważ stosunek współczesnych ludzi do tematów związanych z przemijaniem, a także ich forma wizualna, jawi się w wielu niezwykle zróżnicowanych formach. Przedmiotem mojej analizy jest zatem próba przybliżenia rezerwuaru mortualnych przedstawień, które ujawniają się w trzech odsłonach – poprzez: kryzys, pornografię i renesans śmierci, w optyce których konstytuuje się tanatyczny tryptyk ponowoczesności.
In every epoch we can notice different attitude towards end of life, which reflects in varied attitude towards death and its representations. The background for my consideration is postmodernity. In this period there is no one representation of death, because contemporary people’s attitude towards topics associated with passing and their images are diversified. In the article I will try to analyse the representations of death shown trough three phenomena - crisis, pornography and renaissance of death, in which light the Thanatotic post-modern triptych can be constructed.

Year

Issue

1

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

References

 • Bibliografia
 • Ariès P., Człowiek i śmierć, Warszawa 1992.
 • Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
 • Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.
 • Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998.
 • Domańska E., Diatanaty. Prochy, diamenty i metafizyka obecności, „Czas Kultury” 2005, nr 3-4.
 • Eco U., Kultura jako widowisko,[w:] tenże, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1999.
 • Epiktet, Diatryby. Encheiridion, Warszawa 1961.
 • Gibson W., Neuromancer, Warszawa 1996.
 • Gorer G., Pornografia śmierci, „Teksty” 1997, nr 3.
 • Jankélévitch V., Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, [w:] Cichowicz S., Godzimirski J. M. (red.), Antropologia śmierci. Myśl francuska, Warszawa 1993.
 • Kolbuszewski J., Kryzys, pornografia i renesans śmierci, [w:] tenże, Problemy współczesnej tanatologii, Wrocław 1997.
 • Perkowska H., Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003.
 • Ricoeur P., Żyć aż do śmierci. Oraz fragmenty, Kraków 2008.
 • Salij J., Czy śmierć jest karą za grzechy?, [w:] Bortnowska H. (red.), Sens choroby, sens śmierci, sens życia, Kraków 1984.
 • Sartori G., Homo videns. Telewizja i post- myślenie, Warszawa 2007.
 • Scheler M., Śmierć i dalsze życie, [w:] tenże, Cierpienie, śmierć, dalsze życie, Warszawa 1994.
 • Sontag S., Choroba jak metafora. AIDS i jego metafory, [w:] Janion M., Rosiek S. (red.), Osoby. Transgresje 3, Gdańsk 1984.
 • Sułkowski B., Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne, Łódź 2006.
 • Thielicke H., Życie ze śmiercią, Warszawa 2002.
 • Thomas L. V., Wprowadzenie do antropologii, [w:] Cichowicz S., Godzimirsk J. M. (red.), Antropologia śmierci. Myśl francuska, Warszawa 1993.
 • Vovelle M., Śmierć w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 2004.
 • Netografia
 • http://www.eptafium.pl, 12.06.2010.
 • http://www.kupamieci.pl, 14.06.2010.
 • http://www.nekrolog.pl, 12.06.2010.
 • http://www.nekropolia.pl/cmentarz1/aleja-5/sektor-52, 14.06.2010.
 • http://www.odeszli-pamietamy.pl/Odeszli, 27.06.2010.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Interfejs_graficzny,_dost%C4%99p, 12.06.2010.
 • http://www.wirtualnycmentarz.pl, 2.06.2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1426

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1773710-db53-456a-973f-23b610c84710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.