Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 8 | 217-235

Article title

„Gwiazda świecąca, poranna” (Ap 22,16). O witrażach w koszalińskiej katedrze

Authors

Content

Title variants

EN
“Shining morning star” (Rev 22:16). About stained glass in the Koszalin cathedral
DE
„Der leuchtende Stern des Morgens” (Offb 22:16). Über die Buntglasfenster in der Koszalin-Kathedrale

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pisanie o kościele katedralnym może łączyć rzetelną wiedzę historyczną i konserwatorską z tradycją duchową chrześcijaństwa. Trwające od wielu lat prace konserwatorskie w koszalińskiej katedrze, które przewidują także korektę instalacyjną witraży w prezbiterium świątyni biskupiej, każą podjąć rozmowę o obecności, historii i znaczeniu tych ponadstuletnich elementów wystroju artystycznego i liturgicznego. W artykule zostały zebrane podstawowe informacje związane z pochodzeniem witraży oraz refleksje nad ich historycznym i aktualnym kontekstem, a także przedstawione pewne sugestie co do ikonograficznego programu prezbiterium katedry.
EN
Writing about the cathedral Church requires combining reliable historical and conservation knowledge with the spiritual tradition of Christianity. Restoration works in the Koszalin cathedral, which have been ongoing for many years, also provide for the installation correction of stained glass windows in the Episcopal chancel of the Episcopal temple, make conversation about the presence, history and significance of these over a century-old elements of artistic and liturgical decor. The article gathers basic information related to the origin of stained glass and reflects on the historical and current context of stained glass, and also gave some suggestions for the iconographic program of the cathedral’s presbytery.

Year

Volume

8

Pages

217-235

Physical description

Contributors

 • Katedra pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie – proboszcz
 • diecezjalny konserwator zabytków

References

 • Bastowska, Krystyna. „Sześć szat Oblubienicy. O przemianach wystroju kościoła farnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie”. Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie 8 (2018): 31–53.
 • Bończa–Bystrzycki, Lech. Z dziejów parafii Mariackiej w Koszalinie (XIX wiek). Koszalin: Wydawnictwo Lech Bończa-Bystrzycki, 2013.
 • Fausti, Silvano. Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2006.
 • Janowski, Paweł, Stanisław Józef Koza. „Melanchton, Melanthon, Philips, właść. Schwartzerdt”. W: Encyklopedia katolicka. T. 12 (kol. 480–485). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008.
 • Janowski, Paweł, Manfred Uglorz. „Luter Marcin”. W: Encyklopedia katolicka. T. 11 (kol. 230–236). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006.
 • Jan Paweł II. „Homilia w czasie Mszy św.”. W: Jan Paweł II, IV pielgrzymka do Polski 1991. Kolekcja dzieł Jana Pawła II 32, 15–20. Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna, Kolekcja Hachette, 2007.
 • Jan Paweł II. List apostolski „Mane nobiscum Domine” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004 r. – październik 2005 r. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2004.
 • Kochanowska, Janina. „Wizerunki książąt pomorskich w ołtarzach 2 połowy XVI i początku XVII wieku z terenu Pomorza Zachodniego”. W: Portret. Funkcja, forma, symbol. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 365–375. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 • Kowolik, Piotr. „Marcin Luter (1483–1546) – niemiecki teolog i reformator Kościoła. 500 lat Reformacji”. Nauczyciel i Szkoła 3, 63 (2017): 161–167.
 • Loska, Tadeusz. Ewangelie z komentarzem duszpasterskim. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.
 • Melanchton, Filip. „Traktat o władzy i prymacie papieża”. W: Księgi wyznaniowe Kościoła luterańskiego, 359–372. Bielsko-Biała: Augustyna, 2003.
 • Müller, Gerhard Ludwig. Chrystus jest zawsze nowoczesny. Łomża: Spes Wydawnictwo CEM SpesMediaGroup, 2018.
 • Nadolski, Bogusław. „Katedra biskupa”. W: Bogusław Nadolski, Leksykon symboli liturgicznych, 148–149. Kraków: Wydawnictwo Salwator, 2010.
 • Pagel, Karl, Brigitte Metz. „Wir können’s ja nicht lassen”. Der Weg des Friedrich Onnasch unter dem Gebot seines Gewissens. Berlin: Verbum, 1998.
 • Parfianowicz, Wojciech. „Po co ten ekumenizm?”. Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 20.01.2013, IV–V.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Poznań–Warszawa: Pallottinum, 31980.
 • Ratzinger, Joseph. „Próba analizy pojęcia Tradycji”. W: Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach. Cz. 1. Opera Omnia 9/1, 349–354. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.
 • Rypniewska, Krystyna. „Klejnoty koszalińskiej katedry”. Miasto. Tygodnik Koszaliński 12–18.04.2013, 8.
 • Rypniewska, Krystyna. „Witraże koszalińskiej katedry w świetle źródeł archiwalnych”. Rocznik Koszaliński 45 (2017): 9–24.
 • Rypniewska, Krystyna. „Witraże koszalińskiej katedry w świetle źródeł archiwalnych”. Rocznik Skrzatuski 6 (2018): 123–132.
 • Scheller, Rita. „Kösliner Glasfenster – die Wächter der Evangelien”. Pommersche Zeitung. Pommersche Heimatkirche 10 (2000): 15.
 • The Gospel according to John XIII–XXI, oprac. Raymond E. Brown. New York: Doubleday & Company, 1970.
 • Witczyk, Henryk. Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii czwartej Ewangelii. Kielce: Instytut Teologii Katolickiej Verbum, 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c177dcc3-ec48-424f-a35a-2128c75d0ea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.