Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(87) | 15-33

Article title

NOWI AGENCI ZMIAN W ROLNICTWIE. O POSTAWACH I ZNACZENIU KONSUMENTÓW W ROZWOJU I ZARZĄDZANIU KLASTREM ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI „KUJAWSKO-POMORSKA SPIŻARNIA”

Selected contents from this journal

Title variants

EN
New agents of changes in agriculture. The attitudes and importance of consumers in the development and management cluster food quality “Kujawsko-Pomorska Larder”

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article focuses on the importance of relationships bonding farmers producing high quality food and consumers into relatively constant, viable and feasible networks. The article is based upon the results of the field study, where both qualitative and quantitive methods were utilised in order to prepare empirical models of farmers – consumers networks. The focus is put mainly on consumers treated here as important new drivers of economic and social change on Polish rural areas. Authors try to answer crucial question about the role of consumers in diversification of farming businesses. The case study of “Kujawsko-Pomorska Spiżarnia” is examined as an interesting and representative example of animation of consumer-farmer networks.

Contributors

 • Dr Wojciech Goszczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Socjologii, Fosa Staromiejska 1A, 87-100 Toruń, Poland.

References

 • 1. Belasco W. (2007): Apettite for a change: how a contrculture took on the food industry. Cornell Univeristy Press, Ithaca. 2. Bilewicz A., Śpiewak R. (2015): Enclaves of activism and taste, Social Science Review nr 3. 3. Bloem J. i inni (2014): The Fourth Industrial Revolution, Things to tighten links between IT and TO, VINT Research Report no.3, Groningen. 4. Brodzicki T., Szultka S. (2002): Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 4. 5. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004): Polityka wspierania klastrów, IBnGR, Gdańsk. 6. Buttel, F. H. (2006): Sustaining the unsustainable: agro-food systems and environment in the modern world, w: Paul Cloke, Terry Marsden, Patrick Mooney (red.). Handbook of Rural Studies. Sage, London. 7. Cone C., Myhre A. (2000): Community Supported Agriculture: A Sustainable Alternative to Industrial Agriculture?, Human Organization, vol. 59, no. 2, s. 187-197. 8. Desai P. (2007): Sustainable agriculture, New Dehli Publishing Agency, New Dehli. 9. Fonte M. (2008): Knowledge, food and place. A way of producing, a way of knowing, Sociologia Ruralis nr 48. 10. Goodman D. (2004): Rural Europe Redux? Reflections on Alternative Agro-Food Networks and Paradigm Change, Sociologia Ruralis nr 44. 11. Gorlach K. (2011): Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka. w: Podedworna, Hanna (red.) Nowe inspiracje socjologii wsi, SCHOLAR, Warszawa. 12. Goszczyński W. (2014): Smak zmiany – nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskich, SCHOLAR, Warszawa. 13. Kaźmierski J. (2015): Modele funkcjonowania koordynatora klastra oraz jego relacje z otoczeniem, Czasopismo Logistyka 3/2015 s. 2128-2136. 14. Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P. (2015): Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, Turystyka Kulturowa nr 2. 15. Knieć W., Goszczyński W. (2010): Alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności, Wieś i rolnictwo, 2/2010 s. 49-65. 16. Lazonick W. (1993): Industry Clusters versus Global Webs: Organizational Capabilities in the American Economy, w: Industrial and Corporate Change, 2, no. 1, s. 1-24. 17. Lockie S. (2002): Invisible Mouth: mobilizing consumer in food production-consumption networks, Sociologia Ruralis nr 42. 18. Miele M. (2006): Consumption culture: the case of food, w: Paul Cloke, Terry Marsden, Patrick Mooney (red.). Handbook of Rural Studies, Sage, London. 19. Wilkin J. (2010): Wielofunkcyjność rolnictwa: kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa. Inne materiały Strategia rozwoju Klastra żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” opracowana przez, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pod redakcją Zenona Lewandowskiego, Minikowo 2014.
 • 1. Belasco W. (2007): Apettite for a change: how a contrculture took on the food industry. Cornell Univeristy Press, Ithaca.
 • 2. Bilewicz A., Śpiewak R. (2015): Enclaves of activism and taste, Social Science Review nr 3.
 • 3. Bloem J. i inni (2014): The Fourth Industrial Revolution, Things to tighten links between IT and TO, VINT Research Report no.3, Groningen.
 • 4. Brodzicki T., Szultka S. (2002): Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 4.
 • 5. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P. (2004): Polityka wspierania klastrów, IBnGR, Gdańsk.
 • 6. Buttel, F. H. (2006): Sustaining the unsustainable: agro-food systems and environment in the modern world, w: Paul Cloke, Terry Marsden, Patrick Mooney (red.). Handbook of Rural Studies. Sage, London.
 • 7. Cone C., Myhre A. (2000): Community Supported Agriculture: A Sustainable Alternative to Industrial Agriculture?, Human Organization, vol. 59, no. 2, s. 187-197.
 • 8. Desai P. (2007): Sustainable agriculture, New Dehli Publishing Agency, New Dehli.
 • 9. Fonte M. (2008): Knowledge, food and place. A way of producing, a way of knowing, Sociologia Ruralis nr 48.
 • 10. Goodman D. (2004): Rural Europe Redux? Reflections on Alternative Agro-Food Networks and Paradigm Change, Sociologia Ruralis nr 44.
 • 11. Gorlach K. (2011): Tradycja, wiedza i sieci społeczne w regionalnej produkcji żywności. Przypadek sera oscypka. w: Podedworna, Hanna (red.) Nowe inspiracje socjologii wsi, SCHOLAR, Warszawa.
 • 12. Goszczyński W. (2014): Smak zmiany – nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskich, SCHOLAR, Warszawa.
 • 13. Kaźmierski J. (2015): Modele funkcjonowania koordynatora klastra oraz jego relacje z otoczeniem, Czasopismo Logistyka 3/2015 s. 2128-2136.
 • 14. Kłoczko-Gajewska A., Śpiewak R., Zarębski P. (2015): Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych, Turystyka Kulturowa nr 2.
 • 15. Knieć W., Goszczyński W. (2010): Alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności, Wieś i rolnictwo, 2/2010 s. 49-65.
 • 16. Lazonick W. (1993): Industry Clusters versus Global Webs: Organizational Capabilities in the American Economy, w: Industrial and Corporate Change, 2, no. 1, s. 1-24.
 • 17. Lockie S. (2002): Invisible Mouth: mobilizing consumer in food production-consumption networks, Sociologia Ruralis nr 42.
 • 18. Miele M. (2006): Consumption culture: the case of food, w: Paul Cloke, Terry Marsden, Patrick Mooney (red.). Handbook of Rural Studies, Sage, London.
 • 19. Wilkin J. (2010): Wielofunkcyjność rolnictwa: kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Inne materiały
 • Strategia rozwoju Klastra żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” opracowana przez, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, pod redakcją Zenona Lewandowskiego, Minikowo 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c1790918-d9e3-448f-ae96-ffb8ed049873
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.