PL EN


2015 | 106 | 4 | 233-240
Article title

Próba Norwida – próba Przybosia. Rec.: Małgorzata Rygielska, „Przyboś czyta Norwida”. Katowice 2012

Title variants
EN
“Próba Norwida” (“Approaching Norwid”) – Approaching Przyboś. Review: Małgorzata Rygielska, „Przyboś czyta Norwida”. Katowice 2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja omawia książkę Małgorzaty Rygielskiej, która analizuje ślady recepcji Cypriana Norwida w twórczości Juliana Przybosia. Konfrontacja różnych perspektyw interpretacyjnych oraz rekonstrukcja poglądów krytycznoliterackich sprawiają, że monografia Rygielskiej ma istotne znaczenie w badaniach nad spuścizną Przybosia i wnosi sporo ciekawych rozpoznań interpretacyjnych dotyczących twórczości Norwida.
EN
The review discusses Małgorzata Rygielska’s book which analyses the traces of Cyprian Norwid’s reception in Julian Przyboś’s literary creativity. Confrontation of various interpretative stances and reconstruction of critical literary views make the book’s vital significance for Przyboś’s output and bring many interesting interpretative recognitions of Norwid’s writing.
Year
Volume
106
Issue
4
Pages
233-240
Physical description
Dates
published
2015-12-28
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c184c049-22cb-4a33-9d8e-af7cc2d2be70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.