Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 106 | 4 | 233-240

Article title

Próba Norwida – próba Przybosia. Rec.: Małgorzata Rygielska, „Przyboś czyta Norwida”. Katowice 2012

Title variants

EN
“Próba Norwida” (“Approaching Norwid”) – Approaching Przyboś. Review: Małgorzata Rygielska, „Przyboś czyta Norwida”. Katowice 2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Recenzja omawia książkę Małgorzaty Rygielskiej, która analizuje ślady recepcji Cypriana Norwida w twórczości Juliana Przybosia. Konfrontacja różnych perspektyw interpretacyjnych oraz rekonstrukcja poglądów krytycznoliterackich sprawiają, że monografia Rygielskiej ma istotne znaczenie w badaniach nad spuścizną Przybosia i wnosi sporo ciekawych rozpoznań interpretacyjnych dotyczących twórczości Norwida.
EN
The review discusses Małgorzata Rygielska’s book which analyses the traces of Cyprian Norwid’s reception in Julian Przyboś’s literary creativity. Confrontation of various interpretative stances and reconstruction of critical literary views make the book’s vital significance for Przyboś’s output and bring many interesting interpretative recognitions of Norwid’s writing.

Year

Volume

106

Issue

4

Pages

233-240

Physical description

Dates

published
2015-12-28

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c184c049-22cb-4a33-9d8e-af7cc2d2be70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.