Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 33 | 458-477

Article title

Krynickie urlopy prymasa Wyszyńskiego

Content

Title variants

EN
Holidays of Primate Wyszyński in Krynica

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
P rymas Polski kardynał Stefan Wyszyński spędził w Krynicy-Zdroju w latach 1951–1978 łącznie pół roku. W uzdrowisku tym nie tylko wypoczywał, lecz także zajmował się waż- nymi sprawami Kościoła w Polsce i przyjmował licznych gości, zarówno duchownych, wśród których był kardynał Karol Wojtyła, jak i świeckich, m.in. Jerzego Turowicza i Jerzego Zawieyskiego. Zatrzymywał się zawsze u sióstr elżbietanek, choć szczegól- ne miejsce w Krynicy stanowiła dla niego willa „Ostoja”, przekazana mu w dzierżawę i użytkowanie przez rodzinę Marii Okońskiej i prowadzona jako dom wypoczynko- wo-rekolekcyjny dla młodzieży przez panie z Instytutu Prymasowskiego. Długoletnią kierowniczką „Ostoi” była Róża Siemieńska, która dzięki wsparciu prymasa, mimo przeciwdziałania ze strony miejscowych władz, zdołała przeprowadzić remont i rozbu- dować pensjonat, który funkcjonuje do dziś jako Ośrodek Wychowawczo-Formacyjny im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Artykuł dokumentuje urlopy kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krynicy-Zdroju.
EN
C ardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland, spent half a year in total in Krynica- -Zdrój in the years 1951–1978. Not only did he spend time relaxing in the spa but he also worked on important matters regarding the Church in Poland and receiving many guests, both priests, including Cardinal Karol Wojtyła, and laymen, e.g. Jerzy Turowicz and Jerzy Zawieyski. He always stayed with the Sisters of Saint Elizabeth, although the detached house “Ostoja” was a special place for him – he leased it from Maria Okońska’s family. The house was turned into a guest and retreat house for young people and run by female employees of the Primate Institute. Róża Siemieńska was a director of “Ostoja” for many years and used the Primate’s support to renovate and extend the boarding house despite of the objection of the local authorities; the house has operated as the Cardinal Stefan Wyszyński Educational and Formation Centre until today. The article documents holidays of Cardinal Stefan Wyszyński in Krynica-Zdrój.

Contributors

References

  • Jełowicka J., Wspomnienie po pół wieku. Na 60-lecie istnienia Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, Warszawa 2002.
  • Okońska M., Przez Maryję wszystko dla Boga. Wspomnienia 1920–1948, Warszawa 2008.
  • Siemieńska R., Opowiadam, Ząbki 2009.
  • Talarek K., Kapelania, ekspozytura i parafia rzymskokatolicka w Krynicy Zdroju 1827–1953, Tuchów 2007.
  • Wyszyński S., Pro memoria, t. 1: 1948–1952, red. P. Skibiński, Warszawa 2017.
  • Wyszyński S., Zdrój myśli z Krynicy, Krynica-Zdrój 2016.
  • Zawieyski J., Dzienniki, t. 1: Wybór z lat 1955–1959, Warszawa 2011.
  • Wystawa Krynickie ślady Prymasa Tysiąclecia, https://www.bibliotekakrynica.pl/krynickie-slady-prymasa-tysiaclecia.html, dostęp: 21 II 2019 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c185126c-a8a0-45b9-a295-6e09184a5138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.